Utbildningsprogram LMPAA

Magisterprogram i pedagogiskt arbete

Ett utbildningsprogrammet som ger redskap för att kritiskt och självständigt reflektera kring förskolan och skolan som pedagogiska praktiker
60 högskolepoäng Avancerad nivå
Senast granskad: