Utbildningsprogram SFIFA

Magisterprogram i företagsekonomi med ett internationellt fokus


Förbättra din förståelse av den komplexa globaliserade ekonomin genom studier i en internationell klassrumsmiljö.
60 högskolepoäng Avancerad nivå