Utbildningsprogram SFIFA

Magisterprogram i företagsekonomi med ett internationellt fokus


Förbättra din förståelse av den komplexa globaliserade ekonomin genom studier i en internationell klassrumsmiljö.
60 högskolepoäng Avancerad nivå
Tillfällen
Hösten 2020
Start v36
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H34F9
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen med huvudområde inom samhällsvetenskapligt område eller tekniskt område minst 180 hp, eller motsvarande examen. Den sökandes totala utbildningsbakgrund måste innehålla minst 30 hp i företagsekonomiska kurser (t.ex. redovisning, marknadsföring, organisationsteori) varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap eller företagsekonomi, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper, samt godkänt “Statement of purpose“.
Stängd för sen anmälan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig