Prioritering av urvalet
2 min läsning

Vid urvalet till KPU ges förtur till sökande med undervisningsämnen där bristen på lärare är särskilt stor.

Prioritering av urvalet

Vid urvalet till KPU ges förtur till sökande med undervisningsämnen inom matematik, naturvetenskap och moderna språk. Urvalet av sökande sker enligt följande prioritering:

  1. Sökande med minst ett av ämnena matematik, biologi, fysik, teknik eller kemi samt franska, spanska eller tyska.
  2. Sökande med två ämnen varav minst ett är bild, engelska, geografi, historia, idrott och hälsa, religion, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk.

Förkunskapskrav

För att antas till KPU, inriktning årskurs 7-9, krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt relevanta ämneskunskaper.

  1. Avslutade ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng i minst ett av följande prioriterade undervisningsämnen: matematik, teknik, biologi, fysik, kemi, franska, spanska, tyska.
  2. Avslutade ämnesstudier två ämnen varav minst ett är bild, engelska, geografi, historia, idrott och hälsa, religion, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk. Ämnesstudierna ska omfatta minst 90 högskolepoäng i förstaämnet och minst 60 högskolepoäng i andraämnet.
  3. Avlutade ämnesstudier samhällskunskap och svenska ska omfatta minst 90 högskolepoäng i vardera ämne.

Examen via KPU

  1. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i ett undervisningsämne utfärdas på grundnivå och omfattar 180 högskolepoäng. Examen kräver att ett examensarbete på grundnivå genomförs inom ramen för KPU.
  2. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i två undervisningsämnen utfärdas på avancerad nivå och omfattar 240 högskolepoäng. Examen kräver att ett examensarbete på avancerad nivå genomförs inom ramen för KPU.
  3. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i samhällskunskap och svenska utfärdas på avancerad nivå och omfattar 270 högskolepoäng. Examen kräver att ett examensarbete på avancerad nivå genomförs inom ramen för KPU.

 

 

Senast granskad: