Prioritering av urvalet

1 min läsning
Vid urvalet till KPU ges förtur till sökande med undervisningsämnen där bristen på lärare är särskilt stor.

Prioritering av urvalet

Vid urvalet till KPU ges förtur till sökande med undervisningsämnen inom matematik, naturvetenskap och moderna språk. Urvalet av sökande sker enligt följande prioritering:

  1. Sökande med minst ett av ämnena matematik, biologi, fysik, teknik eller kemi samt franska, spanska eller tyska.
  2. Sökande med två ämnen varav minst ett är bild, engelska, geografi, historia, idrott och hälsa, religion, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk.

Förkunskapskrav

För att antas till KPU, inriktning årskurs 7-9, krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt relevanta ämneskunskaper i ett undervisningsämne enligt följande:

  1. Sökande med ett undervisningsämne ska ha avslutade ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng.
  2. Sökande med två undervisningsämnen ska ha avslutade ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng i förstaämnet och 60 högskolepoäng i andraämnet (90+60).
  3. Sökande med tre undervisningsämnen ska ha avslutade ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng i förstaämnet, 45 högskolepoäng i andra- repektive i tredjeämnet (90+45+45).
  4. Sökande med samhällskunskap och svenska ska ha avslutade ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng i vardera ämne (90+90).

 

Senast granskad: