Prioritering av urvalet

1 min läsning
Vid urvalet till KPU ges förtur till sökande med undervisningsämnen där bristen på lärare är särskilt stor.

Prioritering av urvalet

Vid urvalet till KPU ges förtur till sökande med undervisningsämnen inom matematik, naturvetenskap och moderna språk. Urvalet av sökande sker enligt följande prioritering:

  1. Sökande med minst ett av ämnena matematik, biologi, fysik, kemi, teknik eller naturkunskap samt franska, spanska eller tyska.
  2. Sökande två undervisningsämnen varav minst ett är bild, engelska, företagsekonomi, geografi, historia, idrott & hälsa, psykologi, religion, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk.

Förkunskapskrav

För att antas till KPU krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt relevanta ämneskunskaper i ett undervisningsämne enligt följande:

  1. Sökande med ett undervisningsämne ska ha avslutade ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng.
  2. Sökande med två undervisningsämnen ska ha avslutade ämnesstudier om 120 högskolepoäng i förstaämnet och 90 högskolepoäng i andraämnet (120 + 90). Dessutom ska minst ett av undervisningsämnena inkludera ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.
  3. Sökande med både samhällskunskap och svenska ska ha avslutade ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng i vardera ämne. Dessutom ska minst ett av undervisningsämnena inkludera ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.
Senast granskad: