Prioritering av urvalet
1 min läsning

Vid urvalet till KPU ges förtur till sökande med undervisningsämnen där bristen på lärare är särskilt stor.

Prioritering av urvalet

Vid urvalet till KPU ges förtur till sökande med undervisningsämnen inom matematik, naturvetenskap och moderna språk. Urvalet av sökande sker enligt följande prioritering:

  1. Sökande med minst ett av ämnena matematik, biologi, fysik, kemi, teknik eller naturkunskap samt franska, spanska eller tyska.
  2. Sökande två undervisningsämnen varav minst ett är bild, engelska, filosofi, företagsekonomi, geografi, historia, idrott & hälsa, kinesiska, psykologi, religion, samhällskunskap, sociologi, svenska, svenska som andraspråk.

Förkunskapskrav

För att antas till KPU, inriktning gymnasieskolan, krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt relevanta ämneskunskaper.

  1. Sökande med ett undervisningsämne ska ha avslutade ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng.
  2. Sökande med avslutade ämnesstudier i två undervisningsämnen ska ha 120 högskolepoäng i förstaämnet och 90 högskolepoäng i andraämnet. Dessutom ska minst ett av undervisningsämnena inkludera ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.
  3. Sökande med ämneskunskaper inom både samhällskunskap och svenska ska ha avslutade ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng i vardera ämne. Dessutom ska minst ett av undervisningsämnena inkludera ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.

Examen via KPU

  1. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i ett undervisningsämne utfärdas på grundnivå och omfattar 210 högskolepoäng.
  2. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i två undervisningsämnen utfärdas på avancerad nivå och omfattar 300/330 högskolepoäng.
Senast granskad: