Utbildningsprogram TIEKG

Industriell ekonomi - Högskoleingenjörsprogram

Vill du utveckla och leda industriella affärsprocesser? Industriell eknomi är ett program med både teknik och affärer som ger dig förutsättningarna. Den engelska benämningen är ”Industrial Management”. Utbildningen väver samman ekonomi och teknik och ger dig en helhetsbild av företagets processer.
180 högskolepoäng Grundnivå

Om du är intresserad av marknadsföring, organisation, verksamhetsstyrning, projektledning, logistik och supply chain management är det här programmet för dig. Du får en utbildning med genomgående fokus på processorientering och lean-filosofi. Hållbarhetsaspekter som miljö och CSR (Corporate Social Responsibility) vävs in i kurserna.

Som industriell ekonom får du de kunskaper som krävs för att bli en bra projektledare, produktchef, logistiker, marknadschef, produktionschef eller VD.

Arbetsmarknaden för Industriella ekonomer är mycket god och den breda kompetensen gör steget till det första jobbet kort.

Fördelar för dig som väljer Industriell ekonomi:

  • Du lär dig hela värdekedjan
  • Av alla ingenjörer har de som läst Industriell ekonomi det bästa löneläget
  • Du lär dig både ledarskap och teknik.

Programmet inleds med teknik och matematik. Sedan följer statistik, mekanik och hållfasthetslära. Inslaget av industriell ekonomi ökar och du får ett affärsmässigt perspektiv på industri och teknik. Det tredje året läser du nästan uteslutande Industriell ekonomi med fokus på värdekedjan från leverantör till kund.

Du lär dig hela affärsprocessen från idéformulering, konstruktion, materialanskaffning och tillverkning via kvalitetssäkring, drift och underhåll, fram till försäljning och distribution av produkter och tjänster. Genom projekt och samarbeten med regionala företag kortas din väg till arbetsmarknaden.

Utbildningens innehåll

Programmet inleds med ett fokus på teknik och matematik under det första året. Under andra året handlar det om statistik, mekanik och hållfasthetslära samtidigt som inslaget av industriell ekonomi ökar och du får ett affärsmässigt perspektiv på industri och teknik. Det tredje året ägnas nästan uteslutande åt industriell ekonomi med fokus på värdekedjan från leverantör till kund.

Programmets innehåll omfattar hela förädlingskedjan från idéformulering, konstruktion, materialanskaffning och tillverkning via kvalitetssäkring, drift och underhåll, fram till försäljning och distribution av produkter och tjänster.

Kontakt med arbetslivet/praktik

Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du under handledning får tillämpa dina kunskaper på ett konkret problem hos ett industriföretag.

Du kommer att få värdefulla kontakter med regionala företag genom projekt och andra samarbeten under utbildningen.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen förbereder dig för ett ledarskap inom industrin och ger dig en bred utbildning med kunskap om mänskliga, tekniska och ekonomiska resurser i ett företag. Utbildningen väver samman matematik, teknik och ekonomi och ger dig en helhetsbild av företagets processer.

Titeln ingenjör säger att man har teoretiska kunskaper i teknik och kan lösa praktiska problem. Industriella ekonomer verkar inom hela produktionskedjan i ett industriföretag. Du kan jobba med drift- och underhållsprocesser, kvalitet och utveckling, nästan alltid i team där du löser uppgifter tillsammans med andra. Industriella ekonomer kan också arbeta med inköp och logistik samt försäljning och support till kunder runt om i världen.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

En industriell ekonom har de kunskaper som krävs för att bli en bra projektledare, produktchef, logistiker, marknadschef, inköpare, produktionschef eller VD. Under utbildningen kommer du också att kunna förbereda din väg ut på arbetsmarknaden genom projekt och andra samarbeten med regionala företag.

Typiska arbetsområden är bland annat företagsutveckling, marknadsföring, investeringsbedömning, kvalitet, produktionsledning, inköp och logistik, samt underhåll och driftsäkerhet. Arbetsmarknaden för Industriella ekonomer har under lång tid varit god och genom den breda kompetensen är steget till det första jobbet ofta kort.

Examen

Högskoleingenjörsexamen i Industriell ekonomi (Degree of Bachelor of Science in Engineering).


Senast granskad: