Utbildningsprogram THHEG

Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem

Världen står idag inför ett systemskifte där vi måste gå från att utnyttja fossila bränslen till att använda förnybar energi på ett sätt som är hållbart för kommande generationer. Den här utbildningen är för dig som vill bli en del i denna omställning av teknik och samhälle.
180 högskolepoäng Grundnivå

Det finns många sätt att vara en del i omställningen till förnybar energi och hållbara energisystem. En god kunskap om dagens energiteknik och den pågående teknikutvecklingen tillsammans med en diskussion runt pågående samhällsutmaningar ger dig goda förutsättningar. Detta oberoende av om du ser din framtid i direkt koppling till energibranschen, inom kommuner eller kommunala bolag för att driva arbete mot ett mer hållbart samhälle eller som rådgivare eller beslutsfattare inom olika samhällsorgan.

Utbildningen är nätbaserad. I genomsnitt en gång per läsperiod (två gånger per termin) kommer det att vara obligatoriska träffar på campus. Här får du möjlighet att träffa oss som är lärare på programmet, se studiekamraterna du umgås med online, utföra laborationer och delta på spännande studiebesök.

Utbildningens innehåll

Utbildningen inleds med en introduktion till området hållbara energisystem för att du direkt ska få bekanta dig med programmets inriktning och förhoppningsvis känns att du hittat rätt. Under första året lär du dig även grundläggande kunskaper och färdigheter som förväntas av en ingenjör oavsett inom vilket område du jobbar inom, exempelvis matematik, statistik och CAD. Första året har även praktiska inslag där du får tillverka och testa en solfångare. I vissa kurser används programvara som kräver en dator med Windows 10, har du inte den möjligheten på egen hand har du möjlighet att använda våra datorer på Campus. 

Under programmet sker sedan fördjupning inom energiteknik. Programmet avslutas med en projektkurs i hållbara energisystem följt av ett examensarbete där du får möjlighet att arbeta med ett relevant projekt tillsammans med företag och/eller forskare under hela sista terminen.

Kontakt med arbetslivet

På Högskolan Dalarna strävar vi efter att arbeta branschnära och ger dig som student tidigt kontakter med möjliga framtida arbetsgivare. I kurserna ingår både praktiska och teoretiska moment hos företag, där du har goda möjligheter att knyta an och jämföra praktisk verksamhet med dina kunskaper om dagens och morgondagens energiteknik. Företagskontakter sker även i olika former av aktiviteter på campus tillsammans med övriga studenter på programmet. Knutet till oss har vi även Energikompetenscentrum (EKC) som är en kanal för samverkan mellan Högskolan Dalarna, energibranschen och det omgivande samhället.

Som student har du även möjlighet att ta del av inspirerande berättelser från nyutexaminerade ingenjörer vid frukostmöten på plats eller på distans.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

Som högskoleingenjör inom energi har du en mångsidig utbildning och har många möjligheter att gå vidare till arbete i energibranschen. Här kan du bland annat arbeta med teknik för att producera el från förnyelsebara resurser som vind, sol och biomassa. Du kan ta fram tekniska lösningar för att energieffektivisera och styra användning av energi eller utveckla tekniker för distribution och lagring av energi. Det är du som sitter på kunskaper om framtidens lösningar! Vill du istället arbeta mer med samhällspåverkan finns även möjligheter inom myndigheter eller andra samhällsorgan i rådgivande eller beslutsfattande positioner. 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Energibranschen är i stort behov av rekrytering av ingenjörer dels för att ersätta stora pensionsavgångar inom branschen och dels för nya expansiva områden för att till exempel utveckla förnybar energiteknik och smarta elnät.

Examen

Högskoleingenjörsexamen i energiteknik.

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuder vi på Högskolan Dalarna en möjlighet att läsa vidare på magister eller masterprogram inom energiområdet. De programmen som vi erbjuder är Magisterprogram i Energieffektivt byggande, Magisterprogram i solenergiteknik och Masterprogram i solenergiteknik

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. 

Mer om forskning inom information och teknik

Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Hans Ersson
Johan Heier