Utbildningsprogram LFORG

Förskollärarprogrammet

En förskollärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för barnen i dagens och morgondagens förskola.
210 högskolepoäng Grundnivå

Att arbeta som förskollärare är inte vilket jobb som helst. Det är en uppgift där du som pedagog kan göra skillnad för barns möjligheter till fortsatta studier och yrkesarbete. Det är därför inte någon överdrift att säga att förskollärare är med och skapar morgondagens goda samhälle. Många människor vittnar om hur mycket en skicklig förskollärare betytt för deras lycka och framgång i livet. 

Förskolan vänder sig till barn från 1 - 5 år och börjar förskoleklass. Det är en egen skolform med ett tydligt pedagogiskt uppdrag. Det är i förskolan som grunden läggs för barns livslånga lärande. Läs mer om Förskollärarprogrammet i Lärarutbildningsguiden.

Programmet är en bred och omväxlande utbildning som ger studerande kunskaper om hur exempelvis lek, bild och språk kan användas i förskolans verksamhet.

Hej, mitt namn är Jessica och jag kommer från Ludvika. Jag går termin 5 på förskollärarprogrammet.

Jag valde utbildningen då jag alltid har varit fascinerad över barns förmåga att lära sig och ta sig an olika utmaningar. Det är alltid kul att lyssna på deras frågor och funderingar, se deras glädje och nyfikenhet på livet.

Jag trivs väldigt bra och utbildningen är en campusförlagd utbildning men med möjlighet till nätstudier. Det gör att jag kan studera mycket hemifrån som passar mig bättre. Connect är programmet som vi använder när vi har seminarium och föreläsningar vilket fungerar väldigt bra med rätt utrustning.

Jag valde Högskolan Dalarna för att jag hade hört gott om deras förskollärarutbildning via andra studenter som studerar/har studerat. Eftersom jag inte var säker på hur det skulle gå att studera via nätet, ville jag ha högskolan relativt nära. Jag tyckte även att strukturen för kurserna lät som ett bra upplägg, vilken det också har varit. Kurserna och innehållet håller en röd tråd genom utbildningen och bygger på med ny kunskap som känns väsentlig för yrket.

På fritiden älskar jag att resa och att äta god mat. Annars har jag en hund som jag tycker om att gå på promenader med, och är det höst tycker jag om att vara ute i naturen och plocka svamp.

I framtiden vill jag arbeta som förskollärare. Jag har inga planer just nu på att vidareutbilda mig efter studierna, men vill jag utbilda mig senare i livet till exempelvis specialpedagog så finns den möjligheten.

Ett gott samhälle för mig är när människor visar respekt för varandra, djuren och den miljö som vi lever i. Att man respekterar andra människor även om man inte håller med dem i olika frågor. Vi är alla olika och det är olikheterna som gör oss människor intressanta och det är viktigt att alla får vara sig själva.

Det jag kan göra för att förändra världen är att vara en bra förebild för barnen. Jag kan vara med och uppmuntra barnen och genom konkreta upplevelser bidra till goda värderingar och förhållningssätt. Jag tycker att genus är en viktig fråga, där mitt förhållningssätt som vuxen handlar om hur jag väljer att bemöta barnen. Barn ska få möjlighet till att vara sig själva och inte hindras av typiska könsroller eller könsmönster som vi vuxna har som föreställningar.

Jag kan göra skillnad genom att vara med och lägga en grund tillsammans med barnen för ett lustfyllt och livslångt lärande. För att barnen ska bli reflekterande och goda samhällsmedborgare, som ser tillbaka på förskolan som en plats där de fick växa som personer, lära sig nya saker och som en rolig och givande tid.

Ett tips för den som ska välja utbildningen är att läsa på om yrket/utbildningen för att få en klarhet i om det passar dig. Fråga någon som studerar hur det är att läsa på högskola. Men det kan vara väldigt individuellt hur man upplever det, så känns det rätt är det bara att prova tycker jag. Jag ångrar mig inte att jag började studera till förskollärare och jag har klarat mig bra än så länge.

Hur söker du till utbildningen?

Förskollärarprogrammet startar två gånger per år. Ansökan till utbildningen görs på www.antagning.se. För att antas till programmet krävs Grundläggande behörighet för högskolestudier samt Områdesbehörighet 6 (A6), det vill säga Engelska 6, Naturkunskap A (Na 1b eller 1a1+1a2) och Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2). Ansökningsperioden till vårterminen är från 15 september - 15 oktober och till höstterminen från 15 mars - 15 april. Programmet kan även vara öppet för sen ansökan efter sista ansökningsdag.

Utbildningens innehåll

Förskollärarprogrammet innehåller många olika kurser på 15 högskolepoäng. Det förskolepedagogiska området innehåller ämnesstudier inom exempelvis språkutveckling, lek och naturkunskap. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som förskollärare. De handlar exempelvis om förskolans uppdrag, ledarskap i förskolan och föräldrasamverkan. Läs mer om utbildningens kurser och struktur.

Alla studenter i förskollärarprogrammet genomför verksamhetsförlagd utbildning på en av Högskolans partnerförskolor i Dalarna. Det är särskilt utvalda förskolor med skickliga förskollärare som har utbildning i att handleda lärarstudenter. Läs mer om partnerförskolorna.

En campusutbildning med viss möjlighet till nätstudier

I förskollärarprogrammet är undervisningen förlagd till campus i Falun. För den som har lång resväg kan dock en del av utbildningen genomföras via nätstudier. Det innebär att föreläsningar och seminarier i regel streamas via nätet i realtid. Inför varje ny kurs i programmet kan du välja vilken undervisningsform som passar dig bäst. 

I all form av undervisning används Högskolans digitala system och plattformar för information och kommunikation. Du kommer därför att lära dig att kommunicera med ljud, bild och text via en dator när du studerar till förskollärare. 

Internationella perspektiv

Internationella frågor är en viktig del av förskollärarutbildningen. Därför innehåller många kurser internationella inslag och utblickar. Högskolan uppmuntrar också blivande förskollärare att delta i internationella utbyten som vi har med andra länder. Programansvarig kan ge information om Högskolans utbytesprogram. Läs mer om att studera utomlands

Vad blir du efter utbildningen?

Förskollärarprogrammet är en utbildning som ger dig en tydlig yrkesidentitet som lärare i förskola och förskoleklass och en attraktiv examen. Efter utbildningen kan du ansöka om förskollärarexamen från Högskolan och legitimation från Skolverket. Som legitimerad förskollärare kan du få fast anställning i en kommunal eller i fristående förskola eller förskoleklass.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det är brist på förskollärare i hela landet. Det finns därför ett stort behov av fler legitimerade förskollärare och efterfrågan väntas hålla i sig under många år framöver. Om du utbildar dig till förskollärare kommer du därför att ha en eftertraktad yrkesexamen och goda chanser till fast jobb, både i storstäder och på landsbygden.


Senast granskad: