Utbildningsprogram TETPG

Energiteknikerprogrammet

Idag står förnybar energi högst på agendan. Du kan vara med och skapa en värld där vårt kanske största problem är löst. Med nätbaserade studier behöver du inte flytta. Du lär dig att arbeta med förnybar energi, ett område som både betyder hållbar utveckling och goda möjligheter till arbete.
120 högskolepoäng Grundnivå

Utbildningen öppnar dörrarna in till energisektorn

Utbildningen vänder sig både till dig som kommer direkt från gymnasiet och till dig som redan arbetat några år. Kanske har du några års praktisk erfarenhet och vill kompetensutveckla dig med inriktning mot ny energiteknik? Är du redan installatör är denna utbildning mycket lämplig om du vill arbeta med förnybara uppvärmningssystem i framtiden.

Utbildningen kräver grundläggande behörighet och passar dig som har läst ett yrkesinriktat program på gymnasiet, dig som varit yrkesverksam inom till exempel bygg-, fastighets- eller energisektorn eller dig som är intresserad av att jobba med förnybara energisystem och energieffektivisering. Programmet är nätbaserat. Det ges på distans med två till fyra stimulerande och inspirerande träffar per termin i Borlänge då vi genomför laborationer, studiebesök och seminarier.

Här rustas du för att arbeta med framtidens energisystem

Det finns en rad nya och intressanta arbetsuppgifter för dig som vill arbeta inom energiområdet. Energiföretagen i Sverige rapporterar att det finns ett mycket stort behov av ny arbetskraft i framtiden. Inom Borlänge Energi kommer till exempel närmare 40% av personalen att gå i pension de närmaste 10 åren. Installatörsbranschen i sin helhet räknar med liknande framtida behov för nyrekrytering, liksom fastighetsbranschen.

Fördelar för dig som väljer Energiteknikerprogrammet

  • Nätbaserad utbildning med tre till fyra träffar på campus varje termin
  • Du får jobba med förnybar energi i tider när hela världen ställer om till det
  • Det är stor brist på arbetskraft inom området och behovet ökar ständigt

Fokus på förnyelsebar energi

Under programmets gång får du läsa tekniska baskurser som matematik, grundläggande energilära, elinstallation, kvalitet och underhållsteknik. Energiteknikerprogrammet är inriktat på förnyelsebar värme och energieffektivisering, därför studerar du det senaste inom förnyelsebar värmeproduktion: som biobränslen, solvärme och ener­gi­effekt­ivi­sering. Utbildningen rustar dig för att arbeta med framtidens energisystem i en växande och expansiv bransch.

Utbildningens innehåll

Programmet genomförs under två år på heltid vid Högskolan. Utbildningen ger dig en bred kompetens för att arbeta inom energisektorn med frågor som rör energirådgivning, energiverk, fastighetsförvaltning och panncentraler, du kommer också att kunna arbeta inom konsult- och installatörsbranschen.

Under programmets gång får du läsa tekniska baskurser som matematik, grundläggande energilära, elinstallation, kvalitet och underhållsteknik. Energiteknikerprogrammet är inriktat på förnyelsebar värme och energieffektivisering, därför studerar du det senaste inom förnyelsebar värmeproduktion: som biobränslen, solvärme och energieffektivisering. Utbildningen rustar dig för att arbeta med framtidens energisystem i en växande och expansiv bransch.

Studieplan 2017-2018

År 1 höst v 35-44

År 1 höst v 45-02

År 1 vår v 03-12

År 1 vår v 13-22

Energi och miljö – en introduktion
7,5 hp MÖ1012
Johan Heier

Kommunikation och ledarskap
7,5 hp AB1011
Marie Moström Åberg

Elinstallation begränsad behörighet
15 hp ET1020
Roger Hjortendal

Praktisk problemlösning
7,5 hp EG1006
Astrid Alnås Widén

Matematik för tekniker
7,5 hp MA1040
Pia Wallén

Grundläggande energilära
7,5 hp EG1004
Astrid Alnås Widén

Industriell ekonomi med kalkylering
7,5 hp IE1041
Göran Land

 

År 2 höst v 35-44

År 2 höst v 45-02

År 2 vår v 03-12

År 2 vår v 13-22

Installationsteknik för energitekniker
7,5 hp BY1037
Amir Sattari

Bioenergi och fastbränslepannor
7,5 hp EG1009
Tomas Persson

Värmesystem för byggnader
7,5 hp EG10??
Tomas Persson

Driftsäkerhet och kvalitetsstyrning
7,5 hp IE1064
Göran Land

Mätteknik, styr- och reglerteknik
7,5 hp ET1024
Rina Navarro

Effektiv energianvändning
7,5 hp EG1010
Mats Rönnelid (ka)

Solenergisystem
7,5 hp EG1005
Klaus Lorenz

Examensarbete för energitekniker
7,5 hp MÖ1014
Rina Navarro

Det finns en rad nya och intressanta arbetsuppgifter för de som vill arbeta inom energiområdet. Samtidigt annonserar energiföretagen i Sverige att det finns ett mycket stort behov av ny arbetskraft i framtiden. Flertalet kommunala energibolag kommer att behöva nyanställa i framtiden ochinstallatörsbranschen i sin helhet räknar med liknande framtida behov för nyrekrytering, liksom fastighetsbranschen.

Studera nätbaserat

Utbildningen kräver grundläggande behörighet och passar dig som har läst ett yrkesinriktat program på gymnasiet, dig som varit yrkesverksam inom till exempel bygg-, fastighets- eller energisektorn eller dig som är intresserad av att jobba med förnybara energisystem och energieffektivisering. Programmet är nätbaserat och ges på distans med två till fyrastimulerande och inspirerande träffar per termin i Borlänge då vi genomför laborationer, studiebesök och seminarier.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen ger dig inte installatörsbehörighet (för det behövs längre praktisk utbildning och arbete som lärling inom installatörsföretag), men du är väl skickad att arbeta i installatörsföretag med projektering, dimensionering och byggande av nya energianläggningar. Inom fastighetssektorn kommer du att kunna arbeta med underhåll och intrimning av energianläggningar och du kommer även att vara väl förberedd för att arbeta med energibesiktningar. Inom de kommunala energibolagen är du bland annat lämplig att arbeta med drift och underhåll av fjärrvärme- och kraftvärmeanläggningar.

Ett annat tänkbart område är att arbeta med information, till exempel som energirådgivare, och försäljning av ny energiteknik. Är du driftig och entreprenörsinriktad finns stora möjligheter att utveckla dina egna affärsidéer.

Den ökande internationella konkurrensen om energitillgångarna, inte minst från Kina och Indien vars ekonomier växer snabbt, tillsammans med kravet att vi måste minska utsläppen av växthusgaser, gör att intresset för inhemsk och förnybar energi ökar. Fler och fler, såväl privatpersoner som kommuner och företag, intresserar sig därför för biobränslen och solvärme. Att biobränsleanvändningen i Sverige har fördubblats de senaste 20 åren och att försäljningen av solfångare i Sverige har ökat med ungefär 25% per år de senaste sex åren, är två bevis för detta. Även installation av solceller ökar.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det finns en rad nya och intressanta arbetsuppgifter för de som vill arbeta inom energiområdet. Samtidigt annonserar energiföretagen i Sverige att det finns ett mycket stort behov av ny arbetskraft i framtiden. Flertalet kommunala energibolag kommer att behöva nyanställa i framtiden. Installatörsbranschen i sin helhet räknar med liknande framtida behov för nyrekrytering, liksom fastighetsbranschen.

Examen

Högskoleexamen med inriktning mot energiteknik (Higher Education Diploma with specialization in Energy Technology).


Senast granskad: