Utbildningsprogram SDHPG

Detaljhandelsprogrammet

Vill du bli till butikschef, affärsutvecklare eller centrumledare ska du välja Detaljhandelsprogrammet. Internationaliseringen i många av våra stora handelsföretag möjliggör även arbete i andra länder. Om du vill arbeta inom näthandel, logistik eller inköp är detta rätt program.
180 högskolepoäng Grundnivå

Utbildningen för dig som gillar service och försäljning

Detaljhandelsprogrammet förbereder dig för spännande arbeten i en av de största och mest dynamiska branscherna i Sverige. Inom handeln finns möjligheter till många olika karriärer. Utbildningen är inriktad mot service management, ledarskap, marknadsföring och försäljning.

Många möjligheter

Internationaliseringen möjliggör arbete i andra länder. Därför ges också utbildningen i en internationell miljö. Fjärde terminen lägger du med fördel studierna vid något av våra utbytesuniversitet utomlands.

Handelsnäringen har mer än 500 000 anställda. Omvandlingen är snabb och internationella detaljhandelskedjor etablerar sig i Sverige. Handeln bli mer och mer fritids- och turisminriktad och kopplas mer till upplevelseindustrin. Inom Sverige växer nya köpcentra fram med intressanta upplevelsekoncept.

Fördelar för dig som väljer Detaljhandelsprogrammet:

  • Du väljer själv utbildningens längd; högskoleexamen efter två år eller kandidatexamen efter tre år.
  • En studiemiljö med många affärsinriktade program; till exempel Turism- och ekonomiprogrammen och International Business Management.
  • Närheten till och samarbetet med regionens handelscentrum — köpcentret Kupolen och handelsområdet Norra Backa med Ikea.

Välj den studielängd som passar dig bäst

Du väljer själv utbildningslängd. Avsluta studierna efter två år och erhåll en högskoleexamen om 120 högskolepoäng, eller läs tre år och ta ut en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne. Detaljhandelsprogrammets 3-åriga utbildning ger dig en gedigen företagsekonomisk utbildning med fokus mot detaljhandeln. Under de tre åren läses elva programspecifika kurser – allt för att du ska vara redo för branschen!

Utbildningens innehåll

Om du läser Detaljhandelsprogrammet 180 högskolepoäng får du en djupare kunskap om hur handelsföretag fungerar och om handelns funktion i samhället för att kunna arbeta eller studera på högre nivåer i branschen. Programmet har ett blandat kursutbud där du läser kurser i företagsekonomi som marknadsföring, organisation, redovisning och ekonomistyrning med succesiv fördjupning på vissa områden. Du läser också kurser som ger mer handelsinriktad kunskap inom inköp, logistik, butiksdesign, entreprenörskap och e-handel. Utbildningen ger fördjupad kunskap i de vetenskapliga grunder och metoder som området vilar på. Det bedrivs forskning vid Högskolan som i hög grad är kopplad till Detaljhandelsprogrammets ämnesområden.

Kontakt med arbetslivet/praktik

Borlänge har genom sitt centrala läge i regionen utvecklats till ett centrum för handel och kommunikation. Kommunen och det privata näringslivet har också valt att profilera Borlänge som bland annat ett handelscentrum. Det visas exempelvis i det närbelägna Kupolen och dess närområde där det finns mer än 90 butiker och restauranger. För Borlänge är alltså handeln viktig och Borlänge kommun är samarbetspartner till Detaljhandelsprogrammet, vilket främst innebär att de sponsrar den handelsforskning som sker vid Högskolan Dalarna.

Studera utomlands

Fjärde terminen är en utmärkt möjlighet för dig att förlägga utomlands och Högskolan Dalarna har en rad aktiviteter för att underlätta detta. Högskolan har avtal med många utländska universitet vilket underlättar för dig som vill gå delar av utbildningen utomlands. Det finns även möjlighet att söka stipendium för dig som vill studera eller praktisera i Europa.

Vad blir du efter utbildningen?

Handeln och butikerna är de viktigaste enheterna som skapar atmosfär i våra stadsmiljöer. Fler och fler människor kombinerar handel med andra fritidsaktiviteter. Utvecklingen inom den digitala tekniken och internet öppnar för nya typer av affärskoncept och företagsmöjligheter.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Inom handeln finns möjligheter till många olika karriärer; butikschef, avdelningschef, inköpare, affärsutvecklare, centrumledare är några. Internationaliseringen i många av våra stora handelsföretag möjliggör även arbete i andra länder. Handelns förvandling mot att bli mer och mer fritids- och turisminriktad öppnar också möjligheten att arbeta nära upplevelseindustrin.

Examen

2 år: högskoleexamen om 120 högskolepoäng.
3 år: Filosofie kandidatexamen i Företagsekonomi om 180 högskolepoäng

Studera vidare

Om du valt den 3-åriga utbildningen har du möjlighet att studera ytterligare ett år och ta ut Magisterexamen i Företagsekonomi.


Senast granskad: