Utbildningsprogram TBARG

Byggarbetsledare

Som byggarbetsledare ser du till att huset och vägen blir klara i tid. Att allt utförs effektivt och i rätt ordning. Sverige behöver bygga 71 000 bostäder om året fram till år 2020 - och det är bara bostadssektorn. Med stora framtida pensionsavgångar ger det stor efterfrågan på byggarbetsledare.
120 högskolepoäng Grundnivå

Lär dig att leda byggprocessen

Vill du ha ett varierande och spännande jobb? Läs till byggarbetsledare! Byggarbetsledarprogrammet ger dig en hög byggteknisk förståelse och kunskap om både hus- och markbyggande. Du lär dig hur man leder personal och entreprenörer vid genomförandet av byggprojekt.

Vill du bygga eller förvalta?

Efter utbildningen kan du arbeta som arbetsledare på byggarbetsplatser där man bygger hus, vägar, järnvägar, broar med mera. Ett annat område är förvaltning; det vill säga drift och underhåll av byggnader och vägar. Utbildningen är också en bra grund om du vill starta eget företag i byggbranschen.

Sanna Rynmark i varselkläder vid en byggarbetsplatsJag heter Sanna Rynmark, kommer från Kiruna och studerar sista terminen på Byggarbetsledarprogrammet.

Jag blev tipsad om byggarbetsledare av en som jag känner i Kiruna. När jag gick in och sökte på programmet så hittade jag ett i Borlänge. När jag sökte hade jag dålig koll på hur långt bort Borlänge låg från Kiruna men när jag kom in tog jag chansen och flyttade.

Jag trivs mycket bättre än vad jag trodde jag skulle göra. Jag känner mig hemma i Borlänge och programmet är mer än jag önskat mig.

Det bäst med programmet är praktiken. Jag tycker det är en bra blandning av praktik och teori och det är bra att man kommer ut och träffar företag under utbildningen.

En dag som student är varierande. Ibland är man på praktik, eller ute och intervjuar ett företag inför ett arbete och eller så är man på föreläsning i skolan och ibland sitter man med kompisar och pluggar.

På fritiden tränar och umgås jag med vänner. Det var lätt att hitta nya vänner och jag har fått många nya nära vänner sen jag började plugga. 

När jag är klar vill jag arbeta på en byggarbetsplats eller anläggningsjobb, helst med broar då jag tycket det är spännande.

Ett gott samhälle för mig är där man trivs och känner sig trygg. Bra sociala kretsar som man trivs med. Skulle jag få möjlighet att göra något gott för samhället skulle jag vilja utveckla infrastrukturen i ett u-land så det blir något liknande det vi har i Sverige.

Mitt tips till de som funderar på att börja studera. Välj utbildning och kör. Hoppa på och våga testa att studera om du har chansen. 

Framtiden ser ljus ut

Personalbehovet inom byggsektorn har ökat mycket. Detta i kombination med stora framtida pensionsavgångar gör att en ökad efterfrågan på personal förutses allmänt inom hela byggsektorn de närmaste åren.

Fördelar för dig som väljer att läsa Byggarbetsledarprogrammet

  • Praktiska delar av utbildningen i välutrustat bygglabb
  • Utbildningen ges i nära samarbete med byggbranschen med bland annat väl utvecklad praktik
  • Programmet är projektbaserat. Många av kurserna genomförs i projektform.

Fokus på samarbete

Utbildningen ger dig möjlighet att lära dig hela byggprocessen, med fokus på produktionsskedet. Du får lära dig att analysera och lösa uppgifter, ofta i projektform tillsammans med andra. Viktiga kompetenser som betonas i utbildningen är just samarbetsförmåga, initiativförmåga, problemlösarförmåga samt förmåga att arbeta i grupp.

Utbildningens innehåll

Programmet är utformat för att ge en hög byggteknisk förståelse och kunskap om både hus- och markbyggande samt hur man leder personal och entreprenörer vid genomförandet. Utbildningen är projektbaserad, där du får planera och utforma byggnader och anläggningar.

Utbildningen ger dig kunskap om hela byggprocessen. Du får lära dig att analysera och lösa uppgifter. Viktigt är samarbetsförmåga, initiativförmåga, problemlösarförmåga samt förmåga att arbeta i grupp.

Vad läser du?

Årskurs 1 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Projektmetodik  5      
Byggmaterial  5      
Arkitektur och byggande   5      
Bygg-CAD    5    
Hållbar utveckling    5    
Matematik för byggarbetsledare    5    
Byggfysik     7,5  
Byggprojekt småhus     7,5 7,5
Vägteknik         7,5
         
Årskurs 2        
Arbetsplatsförlagd utbildning 2,5 2,5 2,5 2,5
Byggplanering- och arbetsmiljö 7,5      
Byggproduktion   7,5    
Byggkonstruktioner 5      
Husbyggnadssystem   5    
Installationsteknik     5  
Fastighetsförvaltning     7,5  
Ledar och entreprenörskap       5
Examensarbete       7,5

Kontakt med arbetslivet

Under din utbildning har du kontakt med byggnäringen. Genom olika projekt och arbetspraktik får du möjlighet att omsätta teorierna i praktiken. De företag du gör din praktik hos utser en kontaktperson som också kan bli din handledare vid examensarbetet. För många studenter resulterar det här samarbetet i deras första anställning. Under utbildningen har du kontakt med fadderföretag där du får omsätta teorierna i praktiken.

Alternativ antagning

Alternativt urval: 1/3 av platserna fördelas till motiverade sökanden som utöver grundläggande behörighet har arbetslivserfarenhet motsvarande minst två års arbete på heltid inom byggbranschen.

I samband med ansökan på www.antagning.se ska ett personligt brev samt yrkeserfarenhet styrkt av arbetsgivarintyg skickas till: Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund

Vad blir du efter utbildningen?

Byggarbetsledarprogrammet är utformat för att ge dig en hög byggteknisk förståelse och kunskap om både hus och markbyggande. Du lär dig också hur man leder personal och entreprenörer vid genomförandet av ett byggprojekt.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Efter utbildningen kan du arbeta som arbetsledare på byggarbetsplatser vid byggen av till exempel hus, vägar, järnvägar och broar. Ett annat arbetsområde är förvaltning; det vill säga drift och underhåll av byggnader och vägar. Utbildningen är också en bra grund om du vill starta egen verksamhet i byggbranschen. Personalbehovet inom byggsektorn har ökat markant under de senare åren. Detta i kombination med stora framtida pensionsavgångar gör att en ökad efterfrågan på personal inom hela byggsektorn de närmaste åren.

Examen

Efter utbildningen kan du ta ut en högskoleexamen.


Senast granskad: