Tema Arbetsliv
3 min läsning

På Tema Arbetsliv vid Högskolan Dalarna forskar, ut­bildar och bidrar vi med smarta metoder för att skapa en bättre arbetsmiljö. Vi står för kunskap baserad på en blandning av praktik och forskning.

Från internationell spetskompetens till vardagsnära praktiskt arbete tillsam­mans med näringsliv och andra intressenter i Dalarna.

Bland alla facktermer, teorier och begrepp är det lätt att glömma bort det viktigaste; människorna bakom. Alla de som tänker, känner, skapar och producerar. Oavsett var du jobbar är det oftast människorna som gör den största skillnaden.

Människan är en tillväxtfaktor att räkna med. Och värd att ta på allvar.

Kurser

Balansera din yrkeserfarenhet! Tema Arbetsliv vid Högskolan Dalarna inbjuder till kurser med KULA – Kompetensutveckling och lärande för arbetslivet. Vi gör kurser för dig som vill balansera din yrkeserfarenhet med utbildning.

Reflektion är vårt nyckelord; dels genom egna skriftliga "reflektionsprotokoll" istället för tentor, dels genom att ge våra kursdeltagare rikliga tillfällen till utbyte med varandra och föreläsare. Vi anpassar utbildningen till dina behov såväl i upplägg som i innehåll. Efter avslutad kurs får du 7,5 högskolepoäng.

Mer information om kursinnehåll och aktuella kurser

Metoder

Skapa motivation och engagemang

Begreppet Moveit har utvecklats som ett samlingsbegrepp för metoder som inriktas mot att skapa säkra, attraktiva och effektiva arbetsmiljöer. Att skapa motivation och engagemang för arbetsplatsutveckling är inte helt lätt. Det kan flera företagare intyga. Många av de investeringar som gjorts har inte fått avsedd effekt. Tema Arbetsliv har i olika projekt undersökt hur man kan motivera och engagera medarbetare med hjälp av olika metoder.

Mer information om de metoder som används inom Tema Arbetsliv

Personal

Högskolan Dalarna

 

Ing-Marie Andersson     

Ing-Marie Andersson
Professor i Arbetsvetenskap
ima@du.se
023 778673
070 6567020

Jag svarar gärna på frågor om:

 • arbetsmiljöåtgärder
 • motivationsskapande metoder
 • visualisering och video
 • kunskapsöverföring  

 Jag har många års erfarenhet av tillverkningsindustrin.

Carl-Olof Bernsand

Carl-Olof Bernsand
Universitetsadjunkt i Arbetsvetenskap
cob@du.se

023 778909

Jag kan svara på frågor om:

 • personalarbete
 • friskvård
 • rekrytering
Marie Moström Åberg Marie Moström Åberg
Doktorand
Adjunkt i pedagogik med
arbetslivsinriktning
mmt@du.se
023 778848

Du kontaktar mig om du är nyfiken på:

 • hur man kan arbeta med Attraktivt Arbete
 • kommunikation – enskilda samtal och i grupp
 • frågor kring lärande – i arbetet, i utbildning mm.
 • frågor kring företagsetik

Gunnar Rosén

Gunnar Rosén
Professor Emeritus
grs@du.se
070 6567030

Ring mig om du vill veta mer om: 

 • arbetsmiljöutveckling
 • yrkeshygien och kemi
 • visualisering och video
 • metodutveckling

 Jag har många års erfarenhet av tillverkningsindustrin.

Alexis Rydell

Alexis Rydell
Ekonomie doktor i Arbetsvetenskap  
ary@du.se 
023 778925
073 9985099

 

Kontakta mig om du vill veta mer om: 

 • Partsrelationer
 • Organisationsförändringar och personalneddragningar
 • Arbetsorganisation
 • Arbetsmiljö

Hans Lundkvist

Hans  Lundkvist
Universitetsadjunkt i Arbetsvetenskap
hlu@du.se
070-2555856

Kontakta mig om du vill veta mer om:

 • Projekt-och verksamhetsytveckling
 • Genus och mångfald

Jag har ett stort nätverk bland både myndigheter, organisationer och regionalt näringsliv i Dalarna

 

Anna Gudmunsson Hillman Universitetsadjunkt i  Arbetsvetenskap
pag@du.se

023 778567

Du kan fråga mig om du vill veta mer om:

 • Frågor kopplade till lärande och utbildning

 

Tea Korkeakunnas Universitetsadjukt i Arbetsvetenskap

tko@du.se

 

 

Karl W Sandberg

Karl W Sandberg Universitetslektor i   Arbetsvetenskap 

kws@du.se
023 778356

 

Jag kan svara på frågor om:

 • förändringsprocesser
 • psykosocial arbetsmiljö
 • ergonomi / IT
Övriga    
Ann Hedlund

Ann Hedlund
Akademichef
Universitetslektor i Arbetsvetenskap
ahd@du.se
023 778602

Jag har kunskap om attraktiva arbeten, arbetsmiljöåtgärder och motivation för arbetsmiljöarbete. Min erfarenheten bygger mycket på studier inom trä- och skogsbranschen, men även utifrån eget ledarskap inom akademin.
Bengt Pontén

Bengt Pontén
Universitetsadjunkt  bpo@du.se
023 778662
070 3744763

Jag kan svara på frågor om uppdragsutbildning.

 

Senast granskad: