Teknikuppdraget - Arkiv

Här presenteras äldre Teknikuppdrag och vilka som har vunnit.

Teknikuppdraget 2019

Uppdraget var att konstruera en mekanisk maskin som vid en given tidpunkt skulle välta en oöppnad 33 cl aluminiumburk med mineralvatten.

Maskinen och burken ska placeras och få plats inom en vågrät kvadratisk yta på 40x40 cm. Maskinen och burken skall båda stå helt inom kvadraten och de får inte vidröra varandra. Burken skall stå upprätt med undersidan nedåt.

När förberedelserna är klara ska ni starta en klocka som räknar tiden uppåt från tiden 0. Därefter har ni en minut på er att starta er maskin. Målet är att burken skall vältas helt omkull när tiden 5 minuter visas på klockan. När klockan visar 1 minut eller mer är det inte längre tillåtet att vidröra maskinen eller påverka den på annat sätt, det är också först då som maskinen får börja vidröra burken.

Designregler

Maskinen

  • ska vara en egen konstruktion och bygge, men får innehålla delar som är färdiga, exempelvis kugghjul, blompinnar, legobitar eller gummisnoddar. Däremot är det inte tillåtet att använda färdiga delar som mäter tiden (exempelvis en äggklocka eller ett färdigt timglas).
  • får inte vara driven av elektricitet, förbränningsmotor, ångmaskin eller öppen eld.
  • ska stå för sig själv av sin egen tyngd och får inte fästas mot underlaget med exempelvis häftmassa, tejp eller lim.
  • ska få plats i en stängd flyttkartong (58x41x35 cm, Clas Ohlson art.nr 31-3812). Det är tillåtet att fälla ut eller montera ihop delar på maskinen så att den blir större när ni har packat upp den. Maskinen får bestå av flera delar som inte sitter ihop.

Övriga förutsättningar
Maskinen får sticka ut utanför kvadraten, men ingen del av den får vid genomförandet vidröra underlaget utanför kvadraten. Mineralvattenburken ska vara en oöppnad burk Loka naturell 33 cl. Burken får inte öppnas.

Godkänd Timer
Maskinen har klarat uppdraget om burken välter vid 5 minuter ± 2 minuter. Välj ut den maskin i klassen som lyckas välta burken närmast 5 minuter och dokumentera förloppet med ett filmklipp som laddas upp på YouTube, så att maskinen syns tillsammans med en klocka. Detta filmklipp ska finnas tillgänglig på klassens blogg med en länk till YouTube-klippet.

Tiden då burken välter räknas då den inte längre står upprätt utan hamnar på sidan. En del av burken måste landa inom kvadraten. Om den därefter rullar iväg eller studsar spelar ingen roll, det är tiden till det första fallet ned till vågrät position som räknas.

Vinnarklasser 2019

  • Mon 8, Montessoriskolan, Falun
  • Klass 8D, Västra skolan, Falun
  • Klass 8E, Västra skolan, Falun
Senast granskad: