Teknikuppdraget

Teknikuppdraget är ett sätt att engagera fler klasser i Teknikåttan!

Leksaksbilar

Teknikåttan arrangerar i samarbete med Teknikerjakten vid Karlstads universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle Teknikuppdraget, en tävling som är öppen för alla de klasser som anmäler sig till kvaltävlingen i Teknikåttans region Karlstad, Dalarna & Gävleborg. Tävlingen Teknikuppdraget använder Teknikåttans klassuppgift som grund och ett nytt uppdrag lanseras varje vårtermin.

Teknikuppdraget är ett sätt att engagera fler klasser i Teknikåttan. Uppdrag, regler och bedömning för Teknikuppdraget kan skilja sig från det som gäller för klassuppgiften i Teknikåttan.

Det är ingen avgift för att delta i Teknikuppdraget. Material som behövs för att lösa Teknikuppdraget får skolan dock själv bekosta.

OBS! De klasser som tävlar i Teknikåttans klassuppgiftstävling kan inte samtidigt tävla i Teknikuppdraget.

Teknikuppdraget 2021

Här kommer vi att lansera Teknikuppdraget i januari 2021!

De lärare som anmält klasser till Teknikuppdraget kommer att få information via e-post när uppdraget släpps.

Tävlingsperiod

Tävlingsuppdraget offentliggörs i januari 2021 och tävlingen pågår fram till den 20 maj 2021. Anmälda klasser kommer att få uppdraget skickat till sig via e-post.

Anmälan till Teknikuppdraget 2021

Anmäl er skola via anmälningsformuläret

Sista anmälningsdag är den 31 mars 2021.

Redovisning

Varje klass som är med i Teknikuppdraget ska redovisa arbetet med hjälp av en egen skapad blogg. Klassens arbete med Teknikuppdraget bedöms genom det som syns på bloggen. Uppdraget ska genomföras på skolan. En klass kan bara bidra med en blogg, men bloggen kan innehålla flera lösningar på Teknikuppdraget från olika grupper i klassen. Bloggen ska vara klar senast den 20 maj 2021. Bloggadressen ska skickas via e-post till projektledare Röde Nyström vid Högskolan Dalarna, rns@du.se

Bedömningskriterier​​​

  • ​​Att klassen klarar av att lösa Teknikuppdraget.
  • ​Tydlighet i bloggen
    Här beskriver klassen kontinuerligt hur den arbetar med att lösa uppgiften. Både med bilder och text. Om klassen är indelad i flera arbetsgrupper ska man kunna följa varje grupps arbete.
  • ​Teknikutvecklingsarbetets olika faser
    Visa med hjälp av skisser en eller flera förslag på lösningar. En beskrivning av konstruktionen och vilka utprovningar som gjorts ska också vara med. Använd ritningar, bilder eller filmklipp.

​Avslutningsvis så väljs klassens bästa förslag på lösning ut

Presentera klassens bästa lösning med ett filmklipp som laddas upp på YouTube. Länken till filmklippen ska finnas med på bloggen.

Prisutdelning

Domare vid Högskolan Dalarna kommer att bedöma medverkande klassers bloggar och därefter utse tre vinnare. De tre bästa klasserna i region Dalarna/Gävleborg kommer att vinna 2000 kr till sin klass. Därutöver kommer de tre bästa skolorna att kunna köpa NO/Teknik-utrustning för 10 000 kr till sin skola. Dessa pengar rekvireras efter genomfört inköp.

Senast den 30 maj 2021 kommer vi att skicka ut information om vilka klasser och skolor som blir vinnare i Teknikuppdraget.

Här kan du läsa om tidigare Teknikuppdrag!

Kontaktinformation

Röde Nyström
Regional projektledare Teknikåttan i region Dalarna/Gävleborg
070 - 678 87 53
Epost: rns@du.se

Anita Johansson Sand
Vetenskapliga gruppen, Teknikåttan
023 - 77 81 65
Epost: ajs@du.se

Senast granskad: