Teknikuppdraget
4 min läsning

Teknikuppdraget är ett sätt att engagera fler klasser i Teknikåttan än bara de som går vidare till Teknikåttans regiontävlingar.

Leksaksbilar

Teknikåttan arrangerar i samarbete med Teknikerjakten vid Karlstads universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle Teknikuppdraget, en tävling som är öppen för alla de klasser som anmäler sig till kvalificeringstävlingen i Teknikåttans region Karlstad, Dalarna & Gävleborg. Tävlingen Teknikuppdraget använder Teknikåttans klassuppgift. Klassuppgiften är en tävlingsuppgift för de klasser som går vidare till Teknikåttans regiontävlingar i landet

Teknikuppdraget är ett sätt att engagera fler klasser i Teknikåttan än bara de som går vidare till Teknikåttans regiontävlingar. Uppdrag, regler och bedömning för Teknikuppdraget kan skilja sig från de som gäller för klassuppgiften till regiontävlingen i Teknikåttan.

Det är ingen avgift för att delta i Teknikuppdraget. Material som behövs för att lösa Teknikuppdraget får skolan dock själv bekosta.

OBS! De klasser som går vidare till regiontävlingen i Teknikåttan kan inte tävla i Teknikuppdraget.

Teknikuppdraget 2020

Här kan du läsa om uppdrag och regler för Teknikuppdraget 2020:Sopsorteringmaskinen

För att kunna minska avfallsberget och underlätta återvinning är det viktigt att våra sopor sorteras utifrån material och att olika material inte blandas.

Uppgiften består i att konstruera en automatisk sopsorterare som sorterar plast, metall och komposterbart (trä) genom att bygga en apparat som kan sortera kulor i olika behållare beroende på material.

Ni som är anmälda till Teknikuppdraget kommer att få kulor skickade till er: 3 kulor av vardera trä, metall och plast, samtliga med diametern 15 mm. Dessa kulor ska användas vid genomförandet av uppgiften. Kulorna får inte manipuleras på något sätt. Ni får dessutom ett plaströr där kulorna ska placeras vid starten. I slutet av februari kommer vi att skicka en uppsättning kulor samt rör till varje anmäld klass.

Konstruktion
Bygg en konstruktion som under körning kan rymmas inom måtten 50*50*50 cm, dvs inga sladdar, slangar eller annat får sticka ut. Vid körning ska maskinen placeras på ett bord.

Maskinen ska stå för sig själv av sin egen tyngd och får inte fästas mot underlaget med exempelvis tejp eller lim.

Ni bestämmer själva vilket byggmaterial ni vill använda, men ni måste använda de kulor och rör vi skickar till er. Maskinen får inte använda eld eller annan pyroteknik.

Kulorna får inte skadas under sorteringen

Kulorna ska vid start ligga efter varandra, i plaströret, i följande ordning: Trä, plast, metall,  metall, plast, trä, trä, plast, metall. Rörelseriktningen ska vara sådan att träkulan går in i maskinen först. Röret ska placeras i konstruktionen lutande och kulorna hindras från att rulla ner av en ett stopp framför den främsta kulan. Maskinen ska ha en tydlig startmekanism som öppnar röret vid start. Då ska rörets mynning bli fri så att kulorna kan rulla ut. Därefter får maskinen inte vidröras eller påverkas utifrån på annat sätt.

Kulorna rullar iväg och ska efter färden genom er konstruktion slutligen hamna i tre tydligt märkta behållare. Behållarna ska vara löstagbara så att innehållet kan inspekteras efter avslutad körning.

Maximalt tillåten sorteringstid är tre minuter. Uppdraget är utfört när varje kula är korrekt sorterad.

Tävlingsperiod

Tävlingsuppdraget offentliggörs i januari 2020 och tävlingen pågår fram till den 19 maj 2020. Anmälda klasser kommer att få uppdraget skickat till sig via e-post.

Anmälan till Teknikuppdraget 2020

Anmäl er skola via anmälningsformuläret

Sista anmälningsdag är den 31 mars 2020.

Redovisning

Varje klass som är med i Teknikuppdraget ska redovisa arbetet med hjälp av en egen skapad blogg. Klassens arbete med Teknikuppdraget bedöms genom det som syns på bloggen. Uppdraget ska genomföras på skolan. En klass kan bara bidra med en blogg, men bloggen kan innehålla flera lösningar på Teknikuppdraget från olika grupper i klassen. Bloggen ska vara klar senast den 19 maj 2020. Bloggadressen ska skickas via e-post till projektledare Röde Nyström vid Högskolan Dalarna, rns@du.se

Bedömningskriterier​​​

  • ​​Att klassen klarar av att lösa Teknikuppdraget.
  • ​Tydlighet i bloggen
    Här beskriver klassen kontinuerligt hur den arbetar med att lösa uppgiften. Både med bilder och text. Om klassen är indelad i flera arbetsgrupper ska man kunna följa varje grupps arbete.
  • ​Teknikutvecklingsarbetets olika faser
    Visa med hjälp av skisser en eller flera förslag på lösningar. En beskrivning av konstruktionen och vilka utprovningar som gjorts ska också vara med. Använd ritningar, bilder eller filmklipp.

​Avslutningsvis så väljs klassens bästa förslag på lösning ut

Presentera klassens bästa lösning med ett filmklipp som laddas upp på YouTube. Länken till filmklippen ska finnas med på bloggen.

Prisutdelning

Domare vid Högskolan Dalarna kommer att bedöma medverkande klassers bloggar och därefter utse tre vinnare. De tre bästa klasserna i region Dalarna/Gävleborg kommer att vinna 2000 kr till sin klass. Därutöver kommer de tre bästa skolorna att kunna köpa NO/Teknik-utrustning för 10 000 kr till sin skola. Dessa pengar rekvireras efter genomfört inköp.

Senast den 29 maj 2020 kommer vi att skicka ut information om vilka klasser och skolor som blir vinnare i Teknikuppdraget.

Vinnare 2020

18 klasser var anmälda till Teknikuppdraget 2020 och många ägnade mycket tid till att försöka få till en fungerande sorteringsmaskin. Av de bidrag som juryn fick ta del av så var det följande klasser som klarade av att sortera kulorna rätt och blev vinnare i årets Teknikuppdrag:

Britsarvsskolan, Falun
8C - https://teknikattanbrits8c.wordpress.com/

Lorensbergaskolan, Ludvika
8A - https://sites.google.com/edu.ludvika.se/8a-lorensbergaskolan-2020/startsida
8E - https://sites.google.com/edu.ludvika.se/8e-lorensbergaskolan2020/startsida
 
Västra skolan, Falun
8C - https://gruppcteknikattan.blogg.se/

Här kan du läsa om tidigare Teknikuppdrag!

Kontaktinformation

Röde Nyström
Regional projektledare Teknikåttan i region Dalarna/Gävleborg
070 - 678 87 53
Epost: rns@du.se

Anita Johansson Sand
Vetenskapliga gruppen, Teknikåttan
023 - 77 81 65
Epost: ajs@du.se

Senast granskad: