Teknikuppdraget
4 min läsning

Teknikuppdraget är ett sätt att engagera fler klasser i Teknikåttan än bara de som går vidare till Teknikåttans regiontävlingar.

Leksaksbilar

Teknikåttan arrangerar i samarbete med Teknikerjakten vid Karlstads universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle Teknikuppdraget, en tävling som är öppen för alla de klasser som anmäler sig till kvalificeringstävlingen i Teknikåttans region Karlstad, Dalarna & Gävleborg. Tävlingen Teknikuppdraget använder Teknikåttans klassuppgift. Klassuppgiften är en tävlingsuppgift för de klasser som går vidare till Teknikåttans regiontävlingar i landet

Teknikuppdraget är ett sätt att engagera fler klasser i Teknikåttan än bara de som går vidare till Teknikåttans regiontävlingar. Uppdrag, regler och bedömning för Teknikuppdraget kan skilja sig från de som gäller för klassuppgiften till regiontävlingen i Teknikåttan.

Det är ingen avgift för att delta i Teknikuppdraget. Material som behövs för att lösa Teknikuppdraget får skolan dock själv bekosta.

OBS! De klasser som går vidare till regiontävlingen i Teknikåttan kan inte tävla i Teknikuppdraget.

Teknikuppdraget 2019 är avslutat

Här kan du läsa om uppdrag och regler för Teknikuppdraget 2019.

Ni ska konstruera en mekanisk maskin som vid en given tidpunkt skall välta en oöppnad 33 cl aluminiumburk med mineralvatten.

Maskinen och burken ska placeras och få plats inom en vågrät kvadratisk yta på 40x40 cm. Maskinen och burken skall båda stå helt inom kvadraten och de får inte vidröra varandra. Burken skall stå upprätt med undersidan nedåt.

När förberedelserna är klara ska ni starta en klocka som räknar tiden uppåt från tiden 0. Därefter har ni en minut på er att starta er maskin. Målet är att burken skall vältas helt omkull när tiden 5 minuter visas på klockan. När klockan visar 1 minut eller mer är det inte längre tillåtet att vidröra maskinen eller påverka den på annat sätt, det är också först då som maskinen får börja vidröra burken.

Designregler
Maskinen

* ska vara en egen konstruktion och bygge, men får innehålla delar som är färdiga, exempelvis kugghjul, blompinnar, legobitar eller gummisnoddar. Däremot är det inte tillåtet att använda färdiga delar som mäter tiden (exempelvis en äggklocka eller ett färdigt timglas).

* får inte vara driven av elektricitet, förbränningsmotor, ångmaskin eller öppen eld.

* ska stå för sig själv av sin egen tyngd och får inte fästas mot underlaget med exempelvis häftmassa, tejp eller lim.

* ska få plats i en stängd flyttkartong (58x41x35 cm, Clas Ohlson art.nr 31-3812). Det är tillåtet att fälla ut eller montera ihop delar på maskinen så att den blir större när ni har packat upp den. Maskinen får bestå av flera delar som inte sitter ihop.

Övriga förutsättningar
Maskinen får sticka ut utanför kvadraten, men ingen del av den får vid genomförandet vidröra underlaget utanför kvadraten. Mineralvattenburken ska vara en oöppnad burk Loka naturell 33 cl. Burken får inte öppnas.

Godkänd Timer
Maskinen har klarat uppdraget om burken välter vid 5 minuter ± 2 minuter. Välj ut den maskin i klassen som lyckas välta burken närmast 5 minuter och dokumentera förloppet med ett filmklipp som laddas upp på YouTube, så att maskinen syns tillsammans med en klocka. Detta filmklipp ska finnas tillgänglig på klassens blogg med en länk till YouTube-klippet.

Tiden då burken välter räknas då den inte längre står upprätt utan hamnar på sidan. En del av burken måste landa inom kvadraten. Om den därefter rullar iväg eller studsar spelar ingen roll, det är tiden till det första fallet ned till vågrät position som räknas.

Vinnare 2019

  • Mon 8, Montessoriskolan, Falun
  • Klass 8D, Västra skolan, Falun
  • Klass 8E, Västra skolan, Falun

Teknikuppdraget 2020 släpps i januari 2020!

Tävlingsperiod

Tävlingsuppdraget offentliggörs den 31 januari 2020 och tävlingen pågår fram till den 19 maj 2020. Anmälda klasser kommer att få uppdraget skickat till sig via e-post.

Anmälan till Teknikuppdraget 2020

Anmäl er skola via anmälningsformuläret

Sista anmälningsdag är den 31 mars 2020.

Redovisning

Varje klass som är med i Teknikuppdraget ska redovisa arbetet med hjälp av en egen skapad blogg. Klassens arbete med Teknikuppdraget bedöms genom det som syns på bloggen. Klassuppgiften ska inte transporteras och visas upp för domare vid Högskolan Dalarna. En klass kan bara bidra med en blogg, men bloggen kan innehålla flera lösningar på Teknikuppdraget från olika grupper i klassen. Bloggen ska vara klar senast den 19 maj 2019. Bloggadressen ska skickas via e-post till projektledare Röde Nyström vid Högskolan Dalarna, rns@du.se

Bedömningskriterier​​​

  • ​​Att klassen klarar av att lösa Teknikuppdraget.
  • ​Tydlighet i bloggen
    Här beskriver klassen kontinuerligt hur den arbetar med att lösa uppgiften. Både med bilder och text. Om klassen är indelad i flera arbetsgrupper ska man kunna följa varje grupps arbete.
  • ​Teknikutvecklingsarbetets olika faser
    Visa med hjälp av skisser en eller flera förslag på lösningar. En beskrivning av konstruktionen och vilka utprovningar som gjorts ska också vara med. Använd ritningar, bilder eller filmklipp.

​Avslutningsvis så väljs klassens bästa förslag på lösning ut

Presentera klassens bästa lösning med ett filmklipp som laddas upp på YouTube. Länken till filmklippen ska finnas med på bloggen.

Prisutdelning

Domare vid Högskolan Dalarna kommer att bedöma medverkande klassers bloggar och därefter utse tre vinnare. De tre bästa klasserna i region Dalarna/Gävleborg kommer att vinna 2000 kr till sin klass. Därutöver kommer de tre bästa skolorna att kunna köpa NO/Teknik-utrustning för 10 000 kr till sin skola. Dessa pengar rekvireras efter genomfört inköp.

Senast den 29 maj 2020 kommer vi att skicka ut information om vilka klasser och skolor som blir vinnare i Teknikuppdraget.

Kontaktinformation

Röde Nyström
Regional projektledare Teknikåttan i region Dalarna/Gävleborg
070 - 678 87 53
Epost: rns@du.se

Annie-Maj Johansson
Vetenskapliga gruppen, Teknikåttan
023 - 77 86 06
Epost: ajn@du.se

Senast granskad: