Teknikuppdraget

2 min läsning
Teknikuppdraget är ett sätt att engagera fler klasser i Teknikåttan än bara de som går vidare till Teknikåttans regiontävlingar.

Leksaksbilar

Teknikåttan arrangerar i samarbete med Teknikerjakten vid Karlstads universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle Teknikuppdraget, en tävling som är öppen för alla de klasser som anmäler sig till kvalificeringstävlingen i Teknikåttans region Karlstad, Dalarna & Gävleborg. Tävlingen Teknikuppdraget använder Teknikåttans klassuppgift. Klassuppgiften är en tävlingsuppgift för de klasser som går vidare till Teknikåttans regiontävlingar i landet.

Teknikuppdraget är ett sätt att engagera fler klasser i Teknikåttan än bara de som går vidare till Teknikåttans regiontävlingar. Uppdrag, regler och bedömning för Teknikuppdraget kan skilja sig från de som gäller för klassuppgiften till regiontävlingen i Teknikåttan.

Det är ingen avgift för att delta i Teknikuppdraget. Material som behövs för att lösa Teknikuppdraget får skolan dock själv bekosta.

OBS! De klasser som går vidare till regiontävlingen i Teknikåttan kan inte tävla i Teknikuppdraget.

Tävlingsperiod

Tävlingsuppdraget offentliggörs den 1 februari 2019 och tävlingen pågår fram till den 22 maj 2019. Anmälda klasser kommer att få uppdraget skickat till sig via e-post.

Anmälan

Anmäl er skola via anmälningsformuläret

Sista anmälningsdag är den 29 mars 2019.

Redovisning

Varje klass som är med i Teknikuppdraget ska redovisa arbetet med hjälp av en egen skapad blogg. Klassens arbete med Teknikuppdraget bedöms genom det som syns på bloggen. Klassuppgiften ska inte transporteras och visas upp för domare vid Högskolan Dalarna. En klass kan bara bidra med en blogg, men bloggen kan innehålla flera lösningar på Teknikuppdraget från olika grupper i klassen. Bloggen ska vara klar senast den 22 maj 2019. Bloggadressen ska skickas via e-post till projektledare Röde Nyström vid Högskolan Dalarna, rns@du.se

Bedömningskriterier​​​

  • ​​Att klassen klarar av att lösa Teknikuppdraget.
  • ​Tydlighet i bloggen
    Här beskriver klassen kontinuerligt hur den arbetar med att lösa uppgiften. Både med bilder och text. Om klassen är indelad i flera arbetsgrupper ska man kunna följa varje grupps arbete.
  • ​Teknikutvecklingsarbetets olika faser
    Visa med hjälp av skisser en eller flera förslag på lösningar. En beskrivning av konstruktionen och vilka utprovningar som gjorts ska också vara med. Använd ritningar, bilder eller filmklipp.

​Avslutningsvis så väljs klassens bästa förslag på lösning ut

Presentera klassens bästa lösning med ett filmklipp!

Prisutdelning

Domare vid Högskolan Dalarna kommer att bedöma medverkande klassers bloggar och därefter utse tre vinnare. De tre bästa klasserna i region Dalarna/Gävleborg kommer att vinna 2000 kr till sin klass. Därutöver kommer de tre bästa skolorna att kunna köpa NO/Teknik-utrustning för 10 000 kr till sin skola. Dessa pengar rekvireras efter genomfört inköp.

Senast den 31 maj 2019 kommer vi att skicka ut information om vilka klasser och skolor som blir vinnare i Teknikuppdraget.

Kontaktinformation

Röde Nyström
Regional projektledare Teknikåttan i region Dalarna/Gävleborg
070 - 678 87 53
Epost: rns@du.se

Annie-Maj Johansson
Vetenskapliga gruppen, Teknikåttan
023 - 77 86 06
Epost: ajn@du.se

Senast granskad: