Nätverksträff

VFU-utbildarträff

Träffen för VFU-utbildare kommer att ske i samband med årets FoU-marknad. Studenterna kommer här att presentera sina examensarbeten, forskningspresentationer, och olika utvecklingsarbeten.