Nätverksträff

VFU-utbildarträff

Vårterminens första träff med information och erfarenhetsutbyte kring VFU i termin två i socionomprogrammet. Både VFU-handledare och VFU-utbildare för socionomstudenter är välkomna att delta.
Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Digitalt möte via Zoom
Lokal: https://du-se.zoom.us/j/67982593134
Målgrupp: VFU-utbildare och handledare för socionomstudenter.
För mer information kontakta
Univ adjunkt socialt arbete
Senast granskad: