Nätverksträff

VFU-samordnarträff

Årets första träff VFU-samordnar. En kort avstämning planeras att göras kring placeringarna av studenterna som har antagits hösten 2021.
Datum: , kl 15:00 - 16:00
Plats: Digitalt möte via Zoom
Lokal: https://du-se.zoom.us/j/63727342199
Målgrupp: VFU-samordnare
För mer information kontakta
Univ adjunkt socialt arbete
Senast granskad: