Nätverksträff

Verksamhetsutveckling i Socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård

Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD) bjuder tillsammans med den Regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) in till ett uppstartsmöte för ett nätverk för verksamhetsutveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.