Utbildning HAP

Grundutbildning HAP
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:00 - 17:00
Plats: Campus Falun
Lokal: FÖ 2

Metodutbildning HAP. Se informationsblad