Utbildning HAP

Grundutbildning HAP
När?
Måndag
09:00
17:00
till
Var?
FÖ 2
Falun

Metodutbildning HAP. Se informationsblad