Socionomprogrammet 10 år

Socionomprogrammet på Högskolan Dalarna firar 10 år.