Nätverksträff

Nätverk för verksamhetsutveckling - Tema: Brukarperspektiv

Nätverksträff för medlemmar i nätverket för verksamhetsutveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård
Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Digitalt möte via Zoom
Lokal: https://du-se.zoom.us/j/68042496946
Målgrupp: Kommunala verksamhetsutvecklare el. motsvarande.
Senast granskad: