Introduktionsutbildning nya medarbetare inom försörjningsstöd

Inom ramen för avtalet mellan Högskolan Dalarna och länets kommuner erbjuder vi en introduktionsutbildning för nya arbetstagare inom försörjningsstöd.

Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:00 - 16:00
Plats: Campus Falun
Lokal: C327

Inom ramen för avtalet mellan Högskolan Dalarna och länets kommuner erbjuder vi en introduktionsutbildning för nya arbetstagare inom försörjningsstöd.

Kursen riktar sig till dig som är nyanställd och arbetar med försörjningsstödmed med ansvar för ärendehandläggning inom socialtjänstens försörjningsstöd. Syftet med kursen är att du som är ny i yrket ska genom kunskaper och övningar få förstärkt kompetens i att utreda ärenden. Utbildning i MI (motiverande samtal) ingår i utbildningen. I kursen får du möjlighet att reflektera över och tydliggöra din yrkesroll.

I kursen varvas kortare föreläsningar med övningar och gruppdiskussioner. Kursen är praktiknära och alla teoripassen följs av praktiska övningar eller diskussioner så att den teoretiska kunskapen förankras. Observera att det finns ett antal uppgifter du ska genomföra inför varje kurstillfälle.

Kursen omfattar sju tillfällen, varav tre tillfällen innehåller utbildning i MI. Se informationsblad samt studiehandledning för mer information.

För mer information kontakta
Univ adjunkt socialt arbete