Introduktionsutbildning nya medarbetare inom missbruk

Inom ramen för avtalet mellan Högskolan Dalarna och länets kommuner erbjuder vi en introduktionsutbildning för nya socialsekreterare inom socialtjänstens missbruksvård. Även nya arbetstagare inom närliggande områden kan söka introduktionsutbildningen.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:00 - 16:00
Plats: Campus Falun
Lokal: C327

Kursen riktar sig i första hand till dig som är nyanställd socialsekreterare inom socialtjänstens missbruksvård och med ansvar för ärendehandläggning. Syftet med kursen är att du som är ny i yrket ska genom kunskaper och övningar få förstärkt kompetens i att utreda ärenden. Även ASI grundutbildning ingår i utbildningen. I kursen får du möjlighet att reflektera över och tydliggöra din yrkesroll.

I kursen varvas kortare föreläsningar med övningar och gruppdiskussioner. Kursen är praktiknära och alla teoripassen följs av praktiska övningar eller diskussioner så att den teoretiska kunskapen förankras. Observera att det finns ett antal uppgifter du ska genomföra inför varje kurstillfälle.

Kursen omfattar sju träffar, varav tre tillfällen innehåller utbildning i ASI. Se informationsblad, samt studiehandledning för mer information.