Konferens

FoU-marknad

Forsknings- och utvecklingsmarknaden för socionomprogrammet och sjuksköterskeprogrammet. Här kommer studenter från båda programmen att presentera sina uppsatser och utvecklingsprojekt.