Konferens

Det goda åldrandet: Med fokus på social exkludering och partners omsorg om personer med demenssjukdom

Högskolan Dalarna bjuder in till en konferens om levnadsvillkoren för äldre personer och deras anhöriga.
Datum: , kl 09:00 - 15:30
Plats: Campus Falun

Konferensen riktar sig till dig om är äldre eller ger omsorg till en anhörig med demenssjukdom, till dig som i ditt arbete möter äldre personer eller deras anhöriga samt till frivilligorganisationer och anhörigföreningar.

För mer information kontakta
Senast granskad: