Att möta barn och unga inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård

Högskolan Dalarna bjuder via Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD) in yrkesverksamma till en workshop med föreläsningar och gruppdiskussioner om hur vi lyfter barn och ungas perspektiv i socialt arbete.
Datum: , kl 10:00 - 15:00
Plats: Zoom-länk kommer att skickas ut till de som har anmält sig inför tillfället

Lagstiftare, myndigheter och socialarbetare har alla en gemensam ambition att stärka barn och ungas rättigheter och delaktighet. Men hur behåller vi fokus på barnets röst i en komplex yrkesvardag? Vilka utmaningar möter vi och hur kan vi tänka för att vända utmaningar till möjligheter?

 

Program:

Barnkonventionen i konkret praxis: Eva Randell, lektor i socialt arbete

Samverkan för barnets bästa: Jessica Wide, lektor i sociologi

Hur gör vi en familjecentrerad intervention barncentrerad?: Camilla Udo, docent i socialt arbete

Gruppdiskussioner utifrån dagens tema, och möjligheter till att utbyta erfarenheter med andra yrkesverksamma inom socialt arbete.

För mer information kontakta
Senast granskad: