Dalarnas kompetenscentrum för arbete mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck

4 min läsning
Dalarnas kompetenscentrum för arbete mot våld i nära relationer (DKV) drivs i syfte att utveckla en sammanhållen och varaktig struktur för regional kunskapsproduktion och kompetensutveckling som stöd i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Dalarnas kompetenscentrum för arbete mot våld i nära relationer - DKV- är en verksamhet som drivs i samverkan mellan Högskolan Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna samt regionens kommuner i syfte att utveckla en sammanhållen och varaktig struktur för regional kunskapsproduktion och kompetensutveckling som stöd i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Nyheter inom området våld i nära relationer (VIR)

Nyheter inom området hedersrelaterat våld och förtyck (HRV)

Publikationer

Till minne av Ina von Schantz Lundgren

  • Det handlar om kärlek - Arbetsrapport nr 8/2011 (pdf). von Schantz Lundgren, I. (2011).

  • Det regionala kvinnofridsprojektet i Dalarnas län – En kartläggande studie. Delrapport. von Schantz Lundgren, I. (2009).

  • Det regionala Kvinnofridsprojektet i Dalarnas län – En kartläggande studie. Slutrapport. Falun: Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna, Arbetsrapport. von Schantz Lundgren, I. (2010).

  • Dalarnas Kompetenscentra för arbetet mot Våld i nära relationer (DKV). Ett organisationsövergripande samverkans- och kompetensutvecklingsprojekt i samverkan mellan Högskolan Dalarna och Falu kommun. Delrapport. Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna (SUD). Högskolan Dalarna. von Schantz Lundgren, I. (2011).

  • Pressmeddelande - Våldsutsatta kvinnor. IVO 2014-02-06.

  • Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (pdf). Slutrapport från en nationell tillsyn 2012–2013. IVO 2014.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Våld mot äldre och personer med funktionsnedsättning

Styrdokument

Länsstrategi

Regional handlingsplan för socialtjänsten i Dalarnas län

Kontakt

Ansvarig för sidan är Helén Olsson, lektor i socialt arbete, verksamhetsutvecklare inom SUD samt Högskolan Dalarnas representant för Länsgruppen samt Dalarnas kompetens centrum (DKV) gällande våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. I de fall någon viktig nyhet saknas på denna sida, hör gärna av Dig till mig via nedanstående kontaktuppgifter:

Senast granskad: