Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna - SUD

Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD) är ett samverkansorgan mellan Högskolan Dalarna och yrkeslivet inom det sociala välfärdsområdet.

Genom SUD ska högskolan och yrkeslivet gemensamt främja utbildning, forskning och en evidensbaserad verksamhetsutveckling inom det sociala välfärdsområdet.

Verksamheten inom SUD leds av Rådet för Socialtjänstens utvecklingscentrum, SUD-rådet. I rådet finns representation från Högskolan Dalarna, 15 kommuner, Region Dalarna, regionala myndigheter och organisationer samt fackliga organisationer inom det sociala välfärdsområdet.

SUD-rådet

Genom SUD ska högskolan och yrkeslivet gemensamt främja utbildning, forskning och en evidensbaserad verksamhetsutveckling inom det sociala välfärdsområdet.

Verksamheten inom SUD leds av Rådet för Socialtjänstens utvecklingscentrum, SUD-rådet. I rådet finns representation från Högskolan Dalarna, Dalarnas 15 kommuner, Region Dalarna, regionala myndigheter och organisationer samt fackliga organisationer inom det sociala välfärdsområdet.

Ordförande är Lars Walter, sektorschef för bildningssektorn i Borlänge kommun. Verksamhetsledare för SUD är Therese Nilsson, Högskolan Dalarna.

Uppdragsverksamhet

Enskilda kommuner, landsting, företag och organisationer inom det sociala välfärdsområdet har också möjlighet att köpa skräddarsydda utbildnings-och stödinsatser av högskolan. Det kan handla om kompetensutveckling till personalen eller hjälp med att genomföra ett utvärderingsuppdrag eller ett forskningsprojekt.

Senast granskad: