Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna - SUD

SUD är en samverkansarena inom det sociala välfärdsområdet för Högskolan Dalarna, 15 kommuner i Dalarna och Region Dalarna - En mötesplats för oss som vill arbeta med att främja kompetensförsörjning, kompetensutveckling och praktiknära forskning inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

Person i solen

Nyheter

Fler nyheter

Kompetensutveckling

 
SUD anordnar utbildningar och annan kompetensuveckling för dig som arbetar inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

SUD kan arrangera kompetensutveckling efter förfrågan från kommuner, regioner och organisationer inom det sociala välfärdsområdet. Det kan handla om uppdragsutbildningar för att kompetensutveckla medarbetare eller hjälp att genomföra utvärderingsuppdrag. SUD anordnar även temadagar och workshops där yrkesverksamma och forskare kan mötas kring aktuella ämnen.

Vid förfrågan går det bra att kontakta medarbetare inom SUD.

Aktuella utbildningar, workshops och konferenser

Öppna föreläsningar:

Forskning och utveckling

SUD stödjer praktiknära forskning som samskapas för kunskaps- och verksamhetsutveckling. Genom att skapa arenor där yrkesverkammma och forskare möts kan gemensamma forskningsidéer ta form och forskningsresultat spridas.

Praktiknära forskning – ansök om medel

SUDs arbete för praktiknära forskning inrättades 2020 för att stödja samfinansierad forskning och utveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

Pågående forskningsprojekt inom SUD

VFU

Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna innehåller tre perioder av verksamhetsförlagda studier. Teoretiska kunskaper och erfarenhetsbaserad kunskap är komplementära och grunden för det praktiska sociala arbetet. Att som yrkesverksam bidra till framtida kollegors professionsutveckling genom sitt engagemang som VF-utbildare är en viktig del i detta arbete. För att vara VF-utbildare behöver du genomgå grundkursen för verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete.

Om du är yrkesverksam socialarbetare och vill veta mer om vad uppdraget som VF-Utbildare innebär kan du använda SUDs bildspel om Verksamhetsförlagda studier på socionomprogrammet som finns att hämta här.

VFU-ansvarig Högskolan Dalarna
Maria Fernström
e-post: mfe@du.se
Telefonnummer: 023-77 84 52

SUD-AU / SUD-råd

SUD leds av Rådet för Socialtjänstens utvecklingscentrum, SUD-rådet. I rådet finns representation från Högskolan Dalarna, samtliga 15 kommuner i Dalarna, Region Dalarna och fackliga organisationer inom det sociala välfärdsområdet.

2020 – 2021 protokoll SUD-AU

2020 – 2021 protokoll SUD-RÅD

 

Ämnessida för Socialt arbete på Högskolan Dalarna

Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna

 

 

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: