Branschråd

Vi vill samverka med vår omgivning på många olika plan. Ett exempel på sådant samarbete är de branschråd som finns i många av våra utbildningar. Branschråden fungerar som mötesplatser för kunskapsutbyte mellan representanter för högskolans utbildningar och branschintressenter i det omgivande samhället.

Syftet med branschråden är:

  • att säkerställa att våra utbildningar är relevanta för verksamheterna i regionen och att föra en dialog med olika branscher om vår verksamhet
  • att etablera samverkan kring forskning och att ge branscher möjlighet att delta i formulering av forskningsfrågor, finansiering, dokumentation och implementering av resultat
  • att skapa kontaktytor mellan arbetsgivare och studenter

Vid Högskolan Dalarna finns följande branschråd:

  • Medieproduktion - Sören Johansson och Diana Walve
  • Byggteknik - Jonn Are Myhren
  • Energiteknik - Hans Ersson
  • Affärskultur och språk - Mandy Bengts
  • Social välfärd - Eva Hämberg
  • Skola - Bengt Ericsson

IKUD-rådet

IKUD-rådet är ett kompetenscentrum för att främja samverkan och samskapande mellan högskolan, näringsliv och samhälle i frågor som berör interkulturella perspektiv.

PUD-rådet

PUD-rådet är en mötesplats för lärare, skolledare och forskare som verkar för att utveckla verksamheten i skolan.

SUD-rådet

SUD-rådet är ett samverkansorgan inom det sociala välfärdsområdet vars syfte är att främja utbildning, forskning och evidensbaserad verksamhetsutveckling.

Senast granskad: