Samarbeta med organisationen

1 min läsning
Låt din verksamhet samverka, utbyta kunskaper och dela erfarenheter med oss.

Branschråd

Vi vill samverka med vår omgivning på många olika plan. Ett exempel på sådant samarbete är de branschråd som finns i många av våra utbildningar. Branschråden fungerar som mötesplatser för kunskapsutbyte mellan representanter för högskolans utbildningar och branschintressenter i det omgivande samhället.

Syftet med branschråden är:

  • att säkerställa att våra utbildningar är relevanta för verksamheterna i regionen och att föra en dialog med olika branscher om vår verksamhet
  • att etablera samverkan kring forskning och att ge branscher möjlighet att delta i formulering av forskningsfrågor, finansiering, dokumentation och implementering av resultat
  • att skapa kontaktytor mellan arbetsgivare och studenter

Vid Högskolan Dalarna finns följande branschråd:

  • Medieproduktion - Sören Johansson och Diana Walve
  • Byggteknik - Jonn Are Myhren
  • Energiteknik - Hans Ersson
  • Affärskultur och språk - Mandy Bengts
  • Social välfärd - Eva Hämberg
  • Skola - Bengt Ericsson

IKUD-rådet

IKUD-rådet är ett kompetenscentrum för att främja samverkan och samskapande mellan högskolan, näringsliv och samhälle i frågor som berör interkulturella perspektiv.

PUD-rådet

PUD-rådet är en mötesplats för lärare, skolledare och forskare som verkar för att utveckla verksamheten i skolan.

SUD-rådet

SUD-rådet är ett samverkansorgan inom det sociala välfärdsområdet vars syfte är att främja utbildning, forskning och evidensbaserad verksamhetsutveckling.

Senast granskad: