Samarbeta med en student

2 min läsning
Genom att samarbeta med en student får din verksamhet in ny kunskap och du knyter värdefulla kontakter inför framtiden.

Att samarbeta med en student är värdefullt för både ditt företag och för den som studerar. Din verksamhet får tillgång till en engagerad student med ny, uppdaterad kunskap. Du knyter samtidigt till dig kompetenser som kan vara värdefulla för din organisation i framtiden. Studenten får en inblick i arbetslivet, nyttiga erfarenheter och möjlighet att skapa ett viktigt nätverk för sin framtida karriär. 

Du som företagare kan erbjuda en student möjlighet att genomföra ett projekt- eller examensarbete i din verksamhet. Du kan också träffa studenter genom att ge dem möjlighet att komma på studiebesök, genom att själv ge en gästföreläsning på Högskolan Dalarna, att erbjuda praktikplats eller genom att vara mentor till en student.

Om du vill samarbeta med en student och redan vet vilket utbildningsområde som är lämpligt kan du höra av dig direkt till utbildningens programansvarige.

Gästföreläsningar

Vi tar gärna emot representanter från din verksamhet som gästföreläsare för våra studenter. På så sätt får studenterna en bild av arbetslivet och en inblick i vilka jobb deras utbildning kan leda till. Du får som företagsrepresentant kontakt med potentiella framtida medarbetare. Du är välkommen att kontakta representanter för våra akademier och ämnen.

Examens- och projektarbete

Ett examensarbete eller projektarbete som sker i samarbete mellan ett företag och en student är ett effektivt verktyg för båda parter. Arbetsgivaren får hjälp med kvalificerad problemlösning och studenter berikar sina studier genom att kunna tillämpa sina erfarenheter i en verklig situation.

Studenterna gör sitt examensarbete under sista delen av utbildningstiden. Ett examensarbete omfattar antingen 15 eller 30 högskolepoäng, vilket motsvarar 10-20 veckors heltidsarbete. Examensämnet behöver vara väldefinierat och kunna genomföras inom tidsramen.

Anställ en student

I Högskolans jobb- och karriärportal, DU CareerGate, kan du annonsera ut tjänster, praktikplatser, sommarjobb och examensarbeten som riktar sig till studenter. Genom DU CareerGate kan ditt företag eller organisation komma i kontakt med studenter som har den kompetens du söker. Du hittar mer information på DU CareerGate.

KTP 

KTP (Knowledge Transfer Partnerships) innebär att en nyutexaminerad student från högskolan genomför ett utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Projektet kan vara i upp till två år på heltid. Studenten får en marknadsmässig lön som betalas till hälften av företaget, resten betalas med projektmedel.

Senast granskad: