För dig som är antagen till VAL

Välkommen som VAL-student vid Högskolan Dalarna. Här följer en del praktisk och viktig information gällande dina studier inom VAL.
Människor i möte
Studenter i arbete

Inför hösten 2022

Vi har nu påbörjat arbetet med att skicka information till dig som ska söka din kurs själv via antagning.se. Det gäller dig som ska läsa en kurs som är märkt "-KPU". Ämnesstudier och kurser kopplade till annan utbildningsvetenskap anmäler vi dig till. Ett mejl med information kommer att skickas till den mejladress som du angav när du sökte utbildningen via VAL. Det kan vara bra att även hålla koll på skräpposten eftersom vi har upptäckt att mejlservrar sorterar ganska strängt ibland.

Se också gärna över så att allt stämmer med din studieplanering och meddela oss omgående via val@du.se om du har gjort/behöver göra förändringar i din aktuella plan. Var också observant om du har kurser som ej är avklarade sedan tidigare terminer. Det är vanligen bättre att göra om kursen så snart som möjligt än att återuppta den mot slutet av utbildningen. 

Anmälan öppnar 15 mars (det brukar kunna vara så att det inte går att söka förrän någon gång efter lunch). Antagningen är öppen till 19 april.

Notera att just din plan kan bestå av båda varianter; kurser som du själv söker till och kurser som vi anmäler dig till.

Passar även på att påminna om att det nu är dags för registrering på kurser som startar vecka 13. Registrera dig så snart som möjligt, då kommer du också åt all information i kursrummet på Learn.

Anna Karin Fändrik & Filippa Bergqvist

 

Information om covid-19 till studenter

Covid-19
Information till antagna studenter angående Covid-19.

Studenters hälsa, välmående och säkerhet är av högsta prioritet. Håll ut, håll avstånd och ta ansvar. Så länge pandemin pågår: Stanna hemma om du har sjukdomssymptom, var noga med handhygienen och undvik sociala sammanhang. 

Högskolan Dalarna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Våra VAL-studenter kommer från olika delar av landet. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och avvaktar händelseutvecklingen med den nya mutationen inför höstterminen 2022. 

Tänk gärna på att lärosätets bibliotek erbjuder fjärrlån med möjlighet att få litteratur hemskickad under pågående pandemi. 

Programintroduktion för dig som börjar VAL ht-2022

Welcome on board
Välkommen till Högskolan Dalarna och dina studier inom VAL.

Programintroduktion för dig som börjar VAL ht 2022
En gemensam programintroduktion kommer att hållas kl xxx den xxx. Oavsett vilken kurs du sedan ska gå finns det gemensam information som det är viktigt att du får ta del av. För dina kurser ges specifik kursintroduktion, se aktuell kurs och kursrummet på Learn.

För att komma till det digitala mötesrummet klickar du på denna länk: xxxx

Välkomna!

 

 

Utbildningsvetenskap (UVK)

Du som ska läsa kurser i utbildningsvetenskap (VAL/KPU-kurser)

Du som ska börja med att läsa kurser i utbildningsvetenskap ("lärarkunskap") kommer åt din kurs på Learn cirka två veckor före kursstart (förutsatt att du har skapat ditt HDa-ID och registrerat dig på kursen, se ovan).

När du hittat din kurs på Learn så finns där detaljerat schema, kursplan, litteraturlista mm. Hittar du inte informationen du söker kontakta i första hand kursansvarig för kursen.

Preliminärt seminarieschema för utbildningsvetenskap hittar du i listan till höger på denna sida. Innan du blir inplacerad i en seminariegrupp behöver du vara beredd att kunna delta på någon av de olika seminarietiderna som erbjudas. Information om obligatoriska träffar och handledningstillfällen för examensarbetet ges i kursrummet i Learn inför kursstart. 

Yrkeslärarprogrammet

Du som är antagen mot yrkeslärarexamen via VAL

Som student inom yrkeslärarprogrammet VAL samläser du med andra studenter inom Yrkeslärarutbildningen (YRK). Ni kommer därför att ingå i studiegrupper där deltagare med skiftande lärarerfarenhet finns.

Läsa ämnen

Du som ska läsa ämneskompletteringar

Du som behöver komplettera med mer studier i ditt ämne för att komma upp i 90 eller 120 hp måste vara beredd på att dessa studier kan komma att behöva läsas på 100% studietakt. Om du är uppsatt på en 30 hp kurs i något ämne brukar vi lägga kursen över två terminer. Detta innebär att du läser 15 hp/termin. Dock kommer studierna under den period du läser att bedrivas på 100%.

För att du ska kunna nå en lärarexamen i ditt ämne är det viktigt att dina studier i ämnet har en progression. Detta innebär normalt att studierna måste omfatta 30 hp på nivå I, 30 hp nivå II, 30 hp nivå III (30 hp nivå IV för behörighet mot gymnasiet). Även om du har en del studier sedan tidigare så kanske de inte kan räknas med i din examen för att det är för många högskolepoäng som ligger på samma nivå. Innehållsmässig kan det inte heller vara överlappande kurser med liknande innehåll. 

Det är också möjligt att du ska läsa på ett annat lärosäte (framgår av antagningsbeskedet). Då kommer du att bli kontaktad av det lärosätet. Bevaka din e-post! Du kan dock inte på egen hand söka kurser vid andra lärosäten och räkna med att dessa ska ingå i en lärarexamen hos oss. Kontakta val@du.se om du har sådana frågor. 

 

Senast granskad: