VFU-guide
1 min läsning

VFU-guiden vänder sig till studenter, verksamhetsförlagda lärarutbildare/VFU-handledare, skolledare samt Högskolan Dalarnas personal.

VFU-guidens syfte

Syftet med VFU-guiden är att ge samlad information och riktlinjer för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU). Guiden fokuserar främst på praktiska och organisatoriska aspekter på VFU och inte på innehåll eller progression i kurserna. Här hänvisas till information som ges i respektive kurs och program.

Högskolan Dalarna erbjuder följande lärarprogram:

  • Förskollärarprogrammet (7 terminer, 210 hp)
  • Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 (8 terminer, 240 hp)
  • Ämneslärarprogrammet inriktning åk 7-9 (8 terminer, 240 hp), inriktning gymnasieskolan (10 terminer, 300 hp)
  • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) (3 terminer, 90 hp)
  • Yrkeslärarprogrammet (6 terminer på halvfart, 90 hp)
Senast granskad: