PUD-AU/PUD-Råd

Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD-rådet) är Högskolan Dalarnas och kommunernas gemensamma organ för skolutveckling och lärarutbildning. PUD är en mötesplats för lärare, skolledare och forskare som vill arbeta med att utveckla verksamheten i skolan.

Till Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum i Dalarna (PUD-rådet) är samtliga kommuner i Dalarnas län anslutna, samt ett antal kommuner i Örebro, Västmanlands, Gävleborgs och Jämtlands län. Rådets ledamöter utses av PUD:s medlemsorganisationer, vilket inom sig utser ett Arbetsutskott (AU).

PUD-RÅD/PUD-AU-möten 2020-2021

  2021 vt 2021 ht  
  PUD-AU: 26 januari 9-12, Zoom    
  PUD-Råd: 9 mars 9-15, Zoom    
  PUD-AU: 20 april 9-12, Selma/Zoom    
  PUD-AU: 15 juni 9-12, Haganäs/Zoom    
       
       
       
       

Handlingar

Senast granskad: