PUD-AU/PUD-Råd
1 min läsning

Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD-rådet) är Högskolan Dalarnas och kommunernas gemensamma organ för skolutveckling och lärarutbildning. PUD är en mötesplats för lärare, skolledare och forskare som vill arbeta med att utveckla verksamheten i skolan.

Till Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum i Dalarna (PUD-rådet) är samtliga kommuner i Dalarnas län anslutna, samt ett antal kommuner i Örebro, Västmanlands, Gävleborgs och Jämtlands län. Rådets ledamöter utses av PUD:s medlemsorganisationer, vilket inom sig utser ett Arbetsutskott (AU).

PUD-RÅD/PUD-AU-möten 2019/2020

  2019 ht 2020 vt
  PUD-AU: 27 aug 9-12, lokal Selma PUD-AU: 28 jan 9-12, lokal Selma (prel)
  PUD-RÅD: 15 okt 9-16, lokal C339 PUD-RÅD: 10 mars 9-16 C339 (prel)
  PUD-AU: 19 nov 9-12, lokal Selma PUD-AU: 21 april 9-12 lokal Selma (prel)
  PUD-AU: 13 dec 9-12, Haganäs PUD-AU: 16 juni 9-12 Haganäs (prel)
     

Handlingar

Senast granskad: