PUD-AU/PUD-Råd

1 min läsning
Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD-rådet) är Högskolan Dalarnas och kommunernas gemensamma organ för skolutveckling och lärarutbildning. PUD är en mötesplats för lärare, skolledare och forskare som vill arbeta med att utveckla verksamheten i skolan.

Till Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum i Dalarna (PUD-rådet) är samtliga kommuner i Dalarnas län anslutna, samt ett antal kommuner i Örebro, Västmanlands, Gävleborgs och Jämtlands län. Rådets ledamöter utses av PUD:s medlemsorganisationer, vilket inom sig utser ett Arbetsutskott (AU).

PUD-RÅD/PUD-AU möten 2018/2019

2018 2019
PUD-Råd (extra): 7 aug 8.30-11.00, lokal Selma                 PUD-AU: 29 jan 8.30-13.00, lokal Selma  
PUD-AU: 28 aug 8.30-13.00, lokal Selma PUD-Råd: 12 mars 8.30-16.00, lokal C239 
PUD-Råd: 16 okt 8.30-16.00, lokal C239 PUD-AU: 16 april 8.30-13.00, lokal Selma
PUD-AU: 20 nov 8.30-13.00, lokal Selma PUD-AU: 11 juni 8.30-13.00, Haganäs
PUD-AU: fre 14 dec 8.30-13.00, Haganäs  
Senast granskad: