Aktuellt

1 min läsning
Här presenterar vi olika projekt som PUD är med och arrangerar.
Läslyftet HDa

Fantastisk möjlighet för personal i förskoleklass som saknar behörighetsgivande utbildning
Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer för förskoleklassen, 15 hp

Arbetar du som lärare i förskoleklass utan behörighet eller som förskollärare? Då har vi en kurs för dig som vill öka din kompetens i språk och kommunikation samt matematik. Genom att gå den så utvecklar du din undervisning, blir bättre på att arbeta med elever i behov av stöd och stärker likvärdigheten i förskoleklassen.

 

Därför ska du delta
Du ökar din ämneskompetens
Du utvecklar din förmåga att stödja elever
Du blir tryggare i din yrkesroll

Kursen är på 15 högskolepoäng på kvartsfart (25% fart) och innehåller två huvuddelar:

Språk och kommunikation,
matematiska uttrycksformer.

För vem
Pedagoger som arbetar i förskoleklass utan behörighet har förtur till kursplatserna. Ifall det finns platser kvar kan även förskollärare som arbetar i förskoleklass gå kursen.

Hur
Du studerar samtidigt som du arbetar.

Möjligheter
Vid framtida ansökan till behörighetsgivande utbildning (förskollärarprogrammet) finns möjlighet att tillgodoräkna sig denna uppdragsutbildning i förskollärarutbildningen.

Var
Högskolan Dalarna erbjuder kursen vt-19

Kursstart
vt- 2019

Kursslut
ht- 2019

Platsantal
Max 36 platser. Urval görs utifrån: De första 36 behöriga ansökanden antas i den ordning de inkommer.
Efterföljande ansökningar bedöms som Efteranmälda (EA) och reservplaceras i inkommande ordning.

Behörig ansökan ska uppfylla följande:

1. obehöriga pedagoger har förtur
2. huvudmannens styrkandeblankett ska finnas med i anmälan
3. först till kvarn

Kursplan
Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer i förskoleklasen...

Anmälan
Anmälan är öppen!

www.du.se/obehorigforskoleklass

Arbetsgivaren gör anmälan och ska intyga att den som ansöker inte har en behörighetsgivande examen eller legitimation.

 

 

 

Kontakt HDa