Fler vägar till läraryrket

Fler vägar till läraryrket är ett regeringsuppdrag för skapar fler vägar in i lärar- och förskolläraryrkena.

Regeringen förslog i budgetpropositionen för 2018 att medel skulle avsättas för projekt som skapar fler vägar in i lärar- och förskolläraryrkena.

Umeå universitet har samordningsansvarig och följande lärosäten ingår i projektet:

Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Linköpings universitet
Karlstads universitet
Malmö universitet
Högskolan Dalarna.
Syftet är att ”Ta fram insatser som ska resultera i mer ändamålsenliga och effektiva utbildningsvägar till lärarexamen- och förskollärarexamen.”

Bakgrund till insatsen

Lärarbristen, 45 000 lärare saknas 2021,
Hög andel obehöriga lärare i skolan
Ny yrkesgrupp: lärarassistenter.
Flera som söker KPU idag uppfyller inte kraven på särskild behörighet
Flera som söker till VAL uppfyller ej kraven på tillräckliga studier och/eller erfarenhet
Få har tidigare studier eller reell kometens som täcker den bredd av ämnen som krävs för grundlärarexamen.

Uppdraget i korthet

  1. Utveckla och använda strukturerade metoder för bedömning och validering av reell kompetens för att främja tillträde till lärar- eller förskollärarutbildning,
  2. Erbjuda kompletterande kurser, ex. ämneskurser för behörighet till KPU eller ämnesstudier för grundlärarexamen,
  3. Utforma och erbjuda en eller flera påbyggbara, poänggivande kurser med innehåll från UVK i flexibla studieformer som kan tillgodoräknas i lärarutbildning (och KPU) + dialog med andra lärosäten.
  4. På ett kommunikativt och lättillgängligt bistå andra lärosäten om hur bedömning av reell kompetens kan göras och hur kompletterande kurser kan utformas.

Senast granskad: