På gång

1 min läsning
Här presenteras det som händer på Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) eller genom PUD.

Erbjudanden från PUD

  • Nätverk för personer på huvudmannanivå med ansvar för: NGL/IT *Systematisk kvalitetsutveckling
  • "Introduktionsutbildning ledare" Forskningscirklar

Erbjudanden från Skolverket

  • Läslyftet, mattelyftet, Läslyftet för förskolan, specialpedagogik för lärande, lärarlyftet

Övrigt

  • Forskningscirkel för språk- läs och skrivutveckling (medel från NCS (Skolverket))
  • samverkan för bästa skola (medel från Skolverket) + uppföljningar (skolhuvudmännen finansierar)
  • Uppdragsutbildning för barnskötare, kurs från förskollärarprogrammet (skolhuvudmännen finansierar)
Senast granskad: