Digitalt nätverk för rektorer i PUD-regionen

Rektorer i PUD-regionen bjuds in till ett digitalt chefs- och ledarskapsnätverk. Det är komplext och krävande att vara rektor och vi vet att det finns stort behov av uppdatering kring aktuell forskning med relevans for dig som chef och ledare i skola och förskola.

Högskolan Dalarna/PUD och SOL2 bjuder in dig som är rektor i regionen till ett digitalt chefs- och ledarskapsnätverk. Det är komplext och krävande att vara rektor och vi vet att det finns stort behov av uppdatering kring aktuell forskning med relevans for dig som chef och ledare i skola och förskola. Vid Högskolan Dalarna har vi nyligen anställt professor Jan Håkansson som är välmerite­rad skolforskare och det är han tillsamanns med mig som planerar och leder nätverket. Vi kommer att engagera ett flertal andra forskare fran Högskolan Dalarna och andra lärosäten t.ex. Ulf Blossing Göteborgs universitet, Niclas Rönnström Stockholms universitet, Anna Karlefjärd Karlstads uni­versitet, Helene Arlestig Umeå universitet m.fl.


Idén är alltså att kombinera input i form av stimulerande föreläsningar med reflektioner utifrån foöreläsningarna och era erfarenheter som chefer och ledare. Vi har benämnt det för "kvalificerat erfaren­hetsutbyte" for att markera att det utgår fran relevant forskning i kombination med era erfarenheter. Ni får också ta del av anknytande forskningsartiklar eller liknande.


Vi återkommer med detaljerad planering i början av april, men önskar först höra med er som rekto­rer om intresse, veckodagar som inte passar och gärna ocksa sådana områden som du som chef och ledare i skola eller förskola finner angelägna att vi fokuserar på.


Första seminariet planeras i september och vi räknar med cirka tre två timmarsseminarier per ter­min.
Seminarieserien är kostnadsfri for regionens rektorer under den forsta terminen. Så  får du möjlighet att prova och bedöma om det get dig utbyte.


Avslutningsvis behöver vi nu information från dig som är rektor om: 

1) Ditt intresse att delta?
2) Veckodagar som inte passar?
3) Områden du finner angelägna?
4) Övrigt?

Maila mig om detta helst senast 15 mars sa vi kan återkomma med planering sa snart som möjligt.

Med vanlig hälsning
Ulf Nytell
Utbildningschef
uny@du.se
Tel 0703-596660

Senast granskad:
Senast granskad: