Kurser och seminarier 1 min läsning

Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna anordnar utbildningar och seminarier till dig som arbetar inom skolväsendet. Nedan listas både de tillfällen som är aktuella just nu och sådana som vi kan arrangera tillsammans med skolhuvudmannen.

Aktuella utbildningar och seminarier

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk

Information om kurser ht-18

Utbildningar vid förfrågan

Att handleda lärarstuderande – kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildare. Denna kurs är riktad i första hand mot de som är våra parterskolor och tar emot våra lärarstuderande. På gymnasiet finns det ännu inga partnerskolor men du som enskild lärare som tar emot studenter på VFU från Högskolan Dalarna kan även söka denna kurs. 

IT och lärande som stöd för skolutveckling (Lämpad för forskningscirkel inom flera verksamheter)

Utvecklingsprocesser i skolan (Lämpad för forskningscirkel inom flera verksamheter)

Aktuella skolledarutbildningar

 

Senast granskad: