Individuella studieplanen

Här kan du läsa om vad en individuell studieplan är och vad den innebär.

Individuell studieplan vid Högskolan Dalarna

Den individuella studieplanen – vad gäller?

Alla som antas till lärarutbildning via VAL vid Högskolan Dalarna får en individuell studieplan. Den den ser olika ut för alla studenter och utgår ifrån dina tidigare studier samt arbetslivserfarenhet. Det går alltså inte att jämföra studieplanen mellan VAL-studenter eftersom den är unik för varje enskild person som antas till VAL.

Studieplanen som du får vid antagning till VAL är preliminär. Den är inte beslutad eller godkänd förrän du har skickat in underlaget underskrivet till https://blankett.du.se/sv/underlag-for-examensbevis och du har fått ett beslut tillbaka. Detta kan innebära att din studieplan kan komma att behöva justeras under studiegången. Kurser kan behöva läggas till eller tas bort  i din studieplan. Om detta blir aktuellt så justeras det så snart vi kan. 

Du som vill göra ändringar i studieplanen

Skulle du vilja göra ändringar i din studieplan, t ex läsa i annan takt eller läsa ämnesstudier på annat lärosäte? Kontakta val@du.se så får vi se över vilka möjligheter som finns! 

Vi rekommenderar inte studier på mer än 50%. Om du själv väljer högre studietakt kan vi inte anpassa seminarietiderna för just dina behov. 

Du som vill göra ytterligare tillgodoräknanden

Din studieplan grundar sig på dina tidigare studier och erfarenheter. Vi har gjort en individuell bedömning och tagit hänsyn till vad du läst tidigare, din erfarenhet av läraryrket samt hur du kan få ut en examen så fort som möjligt. I de flesta fall är det inte möjligt med fler tillgodoräknanden, men om du har fler handlingar att åberopa än de du skickade in vid ansökan så får du göra en ansökan om tillgodoräkning via tillgodo@du.se. Länk till ansökningshandlingar för tillgodoräknande hittar du i spalten till höger. 

 

Senast granskad: