För dig som är antagen till VAL

Här följer en del praktisk och viktig information gällande dina studier inom VAL.

VÄLKOMMEN SOM VALSTUDENT VID HÖGSKOLAN DALARNA

Information om covid-19 till studenter

Studenters hälsa, välmående och säkerhet är av högsta prioritet. Håll ut, håll avstånd och ta ansvar. Så länge pandemin pågår: Stanna hemma om du har sjukdomssymptom, var noga med handhygienen och undvik sociala sammanhang. 

Högskolan Dalarna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Våra VAL-studenter kommer från olika delar av landet. För närvarande planeras inga campusträffar i Falun hösten 2021. Vår förhoppning är att återuppta campusträffar våren 2022. 

Tänk gärna på att lärosätets bibliotek erbjuder fjärrlån med möjlighet att få litteratur hemskickad under pågående pandemi. 

 

Programintroduktion för dig som börjar VAL ht 2021

Måndag 30 augusti startar höstterminen och en gemensam programintroduktion kommer att hållas kl 15.00-17.00. Oavsett vilken kurs du sedan ska gå finns det gemensam information som det är viktigt att du får ta del av. För dina kurser ges specifik kursintroduktion, se aktuell kurs och kursrummet på Learn.

För att komma till det digitala mötesrummet klickar du på denna länk: https://du-se.zoom.us/j/68254609978

Välkomna!

Anna Karin Fändrik & Filippa Bergqvist

För alla VAL-studenter som ska läsa kurser i engelska ht-21

Kommer en introduktion för VAL studenter att genomföras onsdag den 1 september kl. 15.00. via Zoom https://du-se.zoom.us/j/65502312999. Det är viktigt att ni deltar på detta introduktionstillfälle då ni får nyttig information kring hur engelskstudierna är upplagda och hur ni hittar era kurser och delkurser samt i vilka kursrum i Learn de kommer att finnas.

Efter du har blivit antagen

Efter att du har blivit antagen och du har fått underlaget för examensbevis som innehåller din prelininära studieplan samt underlag för tillgodoräkning ska du skicka in ett underskrivet exemplar till https://blankett.du.se/sv/underlag-for-examensbevis.

Mer information om vad som gäller med din preliminära studieplan hittar du via länken till höger på denna sida. 

Innan studierna startar - skapa ett HDa-ID

För att komma åt det paket av IT-tjänster som vi erbjuder alla studenter, behöver du hämta ut ditt HDa-ID (studentkonto). HDa-ID använder du sedan under hela din studietid för att komma åt studentportalen, lärplattformen Learn, e-postsystem etc. 

Hda-ID - studentkonto

Om du har ett konto hos antagning.se kan du hämta ut ditt Hda-ID med hjälp av detta. Om inte måste du som distansstudent kontakta VAL för att få ditt HDa-ID hemskickat med post till din folkbokföringsadress så snart som möjligt efter du fått ditt antagningsbesked. 

Kontaka VAL – val@du.se

Det finns två sätt att skaffa HDa-ID. För båda alternativen behöver du gå in på följande sida: http://activate.du.se: Välj ny elektroniksidentitet. Välj sedan ett av alternativen nedan:

  1. Har du ett användarkonto på antagning.se sedan tidigare kan du välja rubriken antagning.se och följer instruktionerna.
  2. Har du inget konto på antagning.se behöver du kontakta val@du.se och begära en ID-nyckel som skickas per post till dig. När du har fått den väljer du alternativet Nyckel och följer instruktionerna.

När du har följt något av de två alternativen kommer du att få ett användarkonto vid Högskolan Dalarna som du använder för att logga in på alla våra digitala miljöer. Lösenordet du får är en slumpmässig ordning av siffror och bokstäver. Du kan ändra detta lösen till ett eget i studentportalen på www.du.se. Här kan du även lägga in en annan e-postadress som du vill koppla till ditt hda-konto, så att e-posten från Högskolan kommer till den e-post som du läser mest frekvent. All information kommer att ges via ditt du.se mejlkonto. Därför är det viktigt att du ser till att ha koll på denna mejl.

Ditt ansvar som student

Det är upp till dig som student att söka den information som du behöver för dina studier. I samband med antagningen får du ett välkomstbrev med en del information. Dock kan vi inte täcka upp med all information om studier inom VAL. VAL-utbildningen är ingen enhetlig utbildning utan varje student läser efter sin egen studieplan och det innebär ett stort ansvar att  söka den information du behöver. Hittar du inte vad du letar efter angående din kurs så kontakta i första hand kursansvarig för kursen.

I programrummet i Learn kommer det att finnas information inför kommande termin vad som gäller anmälan till kurser. Det är ditt ansvar att inför varje termin registrera dig på dina kurser i tid. Har du inte registrerat sig i tid kan vi inte garantera att du får plats på kursen. Detta gäller även för studenter som behöver omregistreras på någon kurs. Hör av dig i tid innan kurserna startar. Detta är framförallt viktigt för dig som läser ämneskurser.

Du som ska läsa utbildningsvetenskap (KPU-kurser inom VAL) ska själv söka dina kurser inför varje termin via antagning.se. Detta gäller inte inför din första termin där VAL sköter din antagning, både till ämneskurserna och till VAL-utbildningsvetenskapliga kurser.

Du som ska läsa ämneskurser behöver inte söka kurserna själv, detta sköter vi på VAL. Du måste själv hålla reda på när du ska börja på utbildningsvetenskap att du ska söka dessa kurser själv.

Mer information om hur du söker utbildningsvetenskap inom VAL hittar du till höger på denna sida.

Lärplattformen Learn – din väg till information om dina studier

Vi använder lärplattformen Learn för kursinformation och inlämningar. Tidigast två veckor före kursstart kan du registrera dig. För att få tillgång till Learn måste du först hämta ut ditt HDa-ID samt registrera dig på aktuell kurs på studentportalen på www.du.se eller på www.student.ladok.se (välj Högskolan Dalarna). Du kan logga in som gäst innan du har registrerat dig och ta del av viss information. Detta gör du genom att söka på kurskoden  på www.du.se. Då får du upp kurstillfället för kursen. På höger sida finns ett fler tal rutor med information. En av dessa heter "Kursrum i Learn - besök kursrummet som gäst". Tillgång till all information i kursrummet får du först efter du har registrerat dig på kursen. Hittar du inte vad du letar efter i kursrummet kontakta i första hand kursansvarig för kursen. 

Vid omregistrering eller om du är antagen med villkor, kontakta val@du.se

Du som ska läsa kurser i utbildningsvetenskap (VAL/KPU-kurser)

Du som ska börja med att läsa kurser i utbildningsvetenskap ("lärarkunskap") kommer åt din kurs på Learn cirka två veckor före kursstart (förutsatt att du har skapat ditt HDa-ID och registrerat dig på kursen, se ovan).

När du hittat din kurs på Learn så finns där detaljerat schema, kursplan, litteraturlista mm. Hittar du inte informationen du söker kontakta i första hand kursansvarig för kursen.

Preliminärt seminarieschema för utbildningsvetenskap hittar du i listan till höger på denna sida. Innan du blir inplacerad i en seminariegrupp behöver du vara beredd att kunna delta på någon av de olika seminarietiderna som erbjudas. Information om obligatoriska träffar och handledningstillfällen för examensarbetet ges i kursrummet i Learn inför kursstart. 

Du som är antagen mot yrkeslärarexamne på VAL

Som student inom yrkeslärarprogrammet VAL samläser du med andra studenter inom Yrkeslärarutbildningen (YRK). Ni kommer därför att ingå i studiegrupper där deltagare med skiftande lärarerfarenhet finns.

Du som ska läsa ämneskompletteringar

Du som behöver komplettera med mer studier i ditt ämne för att komma upp i 90 eller 120 hp måste vara beredd på att dessa studier kan komma att behöva läsas på 100% studietakt. Om du är uppsatt på en 30 hp kurs i något ämne brukar vi lägga kursen över två terminer. Detta innebär att du läser 15 hp/termin. Dock kommer studierna under den period du läser att bedrivas på 100%.

För att du ska kunna nå en lärarexamen i ditt ämne är det viktigt att dina studier i ämnet har en progression. Detta innebär normalt att studierna måste omfatta 30 hp på nivå I, 30 hp nivå II, 30 hp nivå III (30 hp nivå IV för behörighet mot gymnasiet). Även om du har en del studier sedan tidigare så kanske de inte kan räknas med i din examen för att det är för många högskolepoäng som ligger på samma nivå. Innehållsmässig kan det inte heller vara överlappande kurser med liknande innehåll. 

Det är också möjligt att du ska läsa på ett annat lärosäte (framgår av antagningsbeskedet). Då kommer du att bli kontaktad av det lärosätet. Bevaka din e-post! Du kan dock inte på egen hand söka kurser vid andra lärosäten och räkna med att dessa ska ingå i en lärarexamen hos oss. Kontakta val@du.se om du har sådana frågor. 

Examen mot tidigare år eller en äldre lärarutbildning

Du som ska läsa mot en lärarexamen för grundskolans tidigare år eller en äldre lärarexamen måste vara beredd på att studier kan komma att bedrivas på 100% studietakt. Dessa kurser samläses med ordinarie lärarutbildning.

Du som har mer än 8 års yrkeserfarenhet som lärare - fler ges nu möjlighet att studera genom VAL

Regeringen har fattat beslut om en förändring i VAL-förordningen (SFS 2020:724) som innebär att fler nu kan studera till lärare eller förskollärare genom VAL. Förändringarna trädde i kraft den 1 september 2020 och gäller för de som antas till vårterminen 2021 och framåt. Du ska ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 50%. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande. För ansökningsomgången till hösten 2021 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 oktober 2020. Du ska huvudsakligen vara verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i.

Hur får jag som redan studerar i VAL reda på om de nya reglerna gäller mig? Det säkraste sättet att ta reda på det är att göra en ny ansökan till VAL eftersom vi behöver få in uppdaterad information om din yrkeserfarenhet och dina studiemeriter.

Efter studierna - examen

Efter att studierna inom VAL är avslutade så ansöker du själv om examen. Gå in via länken "sök examen", som du hittar till höger på denna sida. När du ansöker om examen ska du bifoga underlaget för examensbevis som du fick när du påbörjade dina studier vid VAL. Beslut fattas normalt inom åtta veckor från det att komplett ansökan har kommit in till examensenheten. När du fått din examen kan du ansöka om legitimation hos Skolverket.

Ansökan om legitimation hos Skolverket: Ansök lärar- och förskollärarlegitimation svensk examen - Skolverket

 

Senast granskad: