Bekräftelse

Tack för din anmälan.

Du är nu anmäld till Kompetensutveckling för nuvarande och framtida ledare och utvecklare i förskola och skola 7,5 hp, 2018.

Plats:
Högskolan Dalarna, Falun

Datum och tider:
Tillfälle 1:14-15 maj 2018
Tillfälle 2: 3-4 september 2018
Tillfälle 3: 25-26 oktober 2018
Tillfälle 4: 26-27 november 2018

Tider:
Dag 1 kl. 10.00–16.00, Samlingsfika från kl. 09.30
Dag 2 kl. 09.00–15.00

Kontakt vid frågor om utbildningen:
Stefan Weinholz
Kursansvarig
Tel: 023-77 87 09
wst@du.se

Tack för din anmälan!

Senast granskad: