Rekryteringsutbildning för framtida ledare och utvecklare i förskola och skola 7,5 hp
2 min läsning

För dig som inte är rektor eller förskolechef men som nu har eller kommer att ha olika lednings- och utvecklingsfunktioner i förskola och skola.

Ledning och utveckling i förskola och skola

Syftet är att intressera, inspirera och utveckla de som nu har eller i framtiden eventuellt ska ha en ledningsfunktion i förskola och skola. Förskolechefer och rektorer kan delta i rektorsprogram och anknytande fortbildningar. Inom skola och förskola finns också ett flertal andra ledare t ex arbetslagsledare, förstelärare, utvecklingsledare m fl. Dessa har en nyckelroll i utvecklingen av förskola och skola och behöver relevant kompetens för att klara sina uppdrag. Det handlar till stor del om att komplettera den nuvarande pedagogiska- och ämneskompetensen mot lednings- och verksamhetsutvecklingskomptens. Därför behandlar utbildningen följande:

• Den lokala förskolan/skolan i relation till stat och huvudman
• Relevanta författningar och förordningar –elementär skoljuridik
• Styrning och ledning av och i förskola/skola
• Ledning av verksamhetsutveckling
• Processer på organisations-, grupp- och individnivå
• Systematiskt kvalitetsarbete
• Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning
• Kollegialt lärande

Utbildningen ger en orientering om ledarskap av och i förskolan och skolan, om förutsättningar för styrning och ledning samt det personliga ledarskapets betydelse för skolutveckling. Deltagarna skall i utbildningen ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper kring ledarskapets krav och möjligheter och ställa dessa i relation till personliga motiv och förutsättningar att utöva ledarskap.

Utbildningen består av två (2) kursdagar under vt -18 och sex (6) kursdagar under ht- 18.

Arbetsformer

Under utbildningen utgår vi från förhållanden i deltagarnas organisationer och relaterar dessa till olika modeller och teorier efter de principer som karaktäriserar ett erfarenhetsbaserat lärande. I perioderna mellan utbildningsdagarna utför deltagarna intervju- och observationsstudier med förskolechefer och rektorer och andra aktörer i förskolan/skolan. Därutöver tillkommer litteraturstudier (ca 1000 s.), som anknyter till de olika kursmomenten.

Kurskostnad

11.000 kronor/person

Plats

Högskolan Dalarna, Falun
Datum och tider: Ny ansökningsomgång inför ht-19 kommer inom kort. 

Tider:

Dag 1 kl. 10.00–16.00, Samlingsfika från kl. 09.30
Dag 2 kl. 09.00–15.00

Anmälan

Anmälan görs via bifogad länk:

Senast granskad: