Tack för din anmälan

Tack för din anmälan till kursen: Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gymnasiet eller komvux gymnasial nivå, 7,5 hp.

Mer information om antagning etc. kommer när anmälningstiden har gått ut.

Senast granskad: