Här anmäler du dig till kursen: Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i grundskolan 7–9, specialskolans årskurs 8–10, 7,5 hp

Jag har huvudmannens godkännande att läsa kursen?
Senast granskad: