Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning 7,5 hp
3 min läsning

Till våren 2020 startar 3 kurser i grundläggande programmering 7,5 hp.

Tre varianter

 1. Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i grundskolan 7–9, specialskolans årskurs 8–10 eller komvux grundläggande nivå, 7,5 hp. (Max 15 platser) Ansök här.... 

 2. Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gymnasiet eller komvux gymnasial nivå, 7,5 hp. (Max 15 platser) Ansök här... 

 3. Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i grundskolan 7–9, specialskolans årskurs 8–10, 7,5 hp. (Max 15 platser) Ansök här...

Varför gå kursen?

 • För att utveckla dina kunskaper i datalogiskt tänkande
 • För att lära dig grundläggande programmering
 • För att utveckla dina ämnesdidaktiska kunskaper kopplat till programmering
 • För att kunna undervisa utifrån gällande styrdokument

Studiefart

Kursen är på 7,5 hp och ges på kvartsfart.

Innehåll

Kursen tar upp objektorienterad programmering och hur programmering kan användas i undervisning. Kursen behandlar grundläggande begrepp inom programmering såsom klasser, objekt, metoder, datatyper, selektion och interaktion. Kursen kopplar till studentens egen undervisning och hur programmering kan användas för problemlösning i olika ämnen. 

Generellt innehåll

 • Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och funktioner.
 • Algoritmiskt tänkande. Problemlösning med hjälp av programmering.
 • Skapa, felsöka och testa programkod. Programmering i ett textbaserat huvudspråk och orientering i ytterligare minst ett språk.
 • Läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod.
 • Orientering i relevant ämnesdidaktisk forskning för tillämpning av programmering i ämnena matematik och teknik.

Målgruppsspecifikt innehåll

1. Matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 eller specialskolans årskurs 8–10 samt matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå:

 • Orientering i relevant matematikdidaktisk och programmeringsdidaktisk forskning, samt övningar i att omsätta didaktiska principer i undervisning.
 • Programmering för att stärka elevers matematiska förmågor, med särskilt fokus på problemlösning och att undersöka begrepp.
 • Programmering som stöd i matematisk problemlösning på grundskolenivå.

2. Matematiklärare i gymnasieskolan eller matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå:

 • Programmering som stöd i matematisk problemlösning och modellering på gymnasial nivå.

3. Tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 eller specialskolans årskurs 8–10:

 • Orientering i relevant teknikdidaktisk forskning.
 • Tekniska lösningar som innehåller programmering.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter i objektorienterad programmering samt kan sätta dessa kunskaper i ett didaktiskt sammanhang för att planera, genomföra och värdera egen undervisning utifrån styrdokument.

Efter avslutad kurs ska deltagaren

 • behärska metoder för att skapa program och kunna reflektera över arbetssätt med programmering,
 • utifrån problemställningar kunna skapa enklare program,
 • kunna läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra enklare program, och
 • behärska metoder för att använda programmering i sin undervisning, inklusive att kunna identifiera moment och innehåll i kurs-/ämnesplan där programmering är ett användbart verktyg.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier, övningar i programmering. I kursen ingår en fältuppgift. 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt huvudmannens godkännande. 

Studieform

Kursen ges som distanskurs med ett antal träffar via nätet.

När kursen ges som webbaserad online-kurs ges den i Windowsmiljö. Andra operativa system accepteras, men ingen support ges på dem. Internetuppkoppling om minst 2Mbit/s krävs för studierna. Vidare krävs en webbkamera och ett headset eller mikrofon. 

Urvalsregler

De första 15 behöriga ansökanden antas i den ordning de inkommer.
Efterföljande ansökningar bedöms som Efteranmälda (EA) och reservplaceras i inkommande ordning.

Platsantal

Max antal är 15 platser per kurs. 

Senast granskad: