Grundläggande programmering - fortsättningskurs 5 hp
2 min läsning

För dig som har gått den grundläggande programmeringskursen och är intresserad av att läsa vidare kommer det till våren 20 att finnas en fortsättningskurs i Grundläggande programmering med matematikdidaktiskt fokus, 5 hp.

Fortsättningskurs programmering för matematiklärare

Den här kursen är en fortsättningskurs till kursen "Grundläggande programmering med ämnesdidaktiskt fokus". För att kunna gå den här fortsättningskursen med matematikdidaktiskt fokus behöver du först ha gått grundkursen eller en motsvarande kurs.
 
Innehållet i den här kursen ger en fördjupad förståelse för hur du kan tillämpa programmering i din undervisning. I den grundläggande kursen eller motsvarande lärde du dig grunderna i att programmera. Här ges du fortsatt träning i programmering och övning i att använda fler didaktiska verktyg i din undervisning.

Anmälan

Grundläggande programmering med matematikdidaktiskt fokus, 5 hp fortsättningskurs, (Max 15 platser), Ansök här: https://axacoair.se/go?Jj5E90xy 

Varför ska du delta?

I den här kursen får du arbeta med och reflektera över hur du tillämpar programmering i din undervisning. Du får även arbeta med programmering i relation till styrdokumenten och som ett verktyg i elevernas kunskapsutveckling...

I kursen kommer du att få arbeta med ett undervisningsprojekt i programmering och matematik. Självklart kommer du också att få fortsatt övning i att skapa, testa, felsöka och förbättra programkod samt arbeta vidare med programmeringens begrepp och byggstenar.

För vem?

Matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10
Matematiklärare i motsvarande kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
Matematiklärare i gymnasieskolan
Matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Kursen riktar sig till ovanstående målgrupper, men är även öppen för lärare som undervisar i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Urvalsregler

De första 10 behöriga ansökanden antas i den ordning de inkommer.
Efterföljande ansökningar bedöms som Efteranmälda (EA) och reservplaceras i inkommande ordning.

Platsantal

Max antal är 15 platser. 

Vad?

Arbetet i kursen består av föreläsningar, praktiskt arbete och workshops/laborationer och är på 5 hp.

Distanskurs

Inga fysiska träffar genomförs, handledning och stöd samt kommunikation och samarbetsmöjligheter ges via digitala träffar eller via webbforum. En webbplattform används där uppgifter och föreläsningar finns publicerade.

Hur?

Du studerar samtidigt som du arbetar.

Finansiering av studierna

Skolverket betalar utbildningen. Det innebär att högskolan eller universitetet får ersättning för kurskostnaderna.

Det utgår inga statsbidrag. Det vill säga att arbetsgivaren får inga pengar från staten.

Mer information finns på Skolverkets hemsida...

Senast granskad: