Flexibla vägar till en lärarutbildning

Fler vägar till läraryrket är ett regeringsuppdrag för skapar fler vägar in i lärar- och förskolläraryrkena.

Fler vägar in i läraryrket

Regeringen har gett sju lärosäten i uppdrag att arbeta med insatser som ska leda till fler och effektivare utbildningsvägar till en förskollärar- eller lärarexamen. Flexibla vägar in är inte ett lärarprogram utan ett projekt som ska skapa fler alternativ för dig som vill bli förskollärare eller lärare, vare sig du har tidigare lärarerfarenhet eller inte. Lärosätena som arbetar med projektet är Umeå universitet, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet och Stockholms universitet. Inom projektet utvecklas bland annat kortare kurser med flexibla upplägg. Kurserna kan sedan ofta tillgodoräknas i ett förskollärar- eller lärarprogram. Projektet pågår fram till vårterminen 2022. 

Bakgrund till insatsen

Lärarbristen, 45 000 lärare saknas 2021,
Hög andel obehöriga lärare i skolan
Ny yrkesgrupp: lärarassistenter.
Flera som söker KPU idag uppfyller inte kraven på särskild behörighet
Flera som söker till VAL uppfyller ej kraven på tillräckliga studier och/eller erfarenhet
Få har tidigare studier eller reell kometens som täcker den bredd av ämnen som krävs för grundlärarexamen.

Uppdraget i korthet

  • Utveckla och använda strukturerade metoder för bedömning och validering av reell kompetens för att främja tillträde till lärar- eller förskollärarutbildning,
  • Erbjuda kompletterande kurser, ex. ämneskurser för behörighet till KPU eller ämnesstudier för grundlärarexamen,
  • Utforma och erbjuda en eller flera påbyggbara, poänggivande kurser med innehåll från UVK i flexibla studieformer som kan tillgodoräknas i lärarutbildning (och KPU) + dialog med andra lärosäten.
  • På ett kommunikativt och lättillgängligt bistå andra lärosäten om hur bedömning av reell kompetens kan göras och hur kompletterande kurser kan utformas.

Högskolan Dalarna kurser hösten 2021

Utbildningsvetenskapliga kurser (UVK)

Ämneskurser

Mer information om projektet Flexibla vägar till en lärarutbildning hittar du på den nationella hemsidan för projektet, Fler vägar in – Lärarutbildning.nu (lararutbildning.nu)

Senast granskad:
Kontakt
Flexibla vägar in
Senast granskad: