Det globala klassrummet - Introduktionskurs i svenska som andraspråk
2 min läsning

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk är en högskolekurs för alla lärare, oavsett undervisningsämne. Ansökan till hösten 2019 är öppen mellan den 15 mars och den 15 april.

För vem

Lärare eller förskollärare som undervisar i SvA eller har för avsikt att göra så (även för de som inte har en lärarexamen får söka) samt är anställda inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola. Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Dessutom är den öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Kurserna kan vara ett första steg till behörighet

Ifall du funderar på att skaffa behörighet i svenska som andraspråk men inte har möjlighet att just nu läsa in de högskolepoäng som behövs, då är denna kurs något för dig. Kursen leder inte till behörighet med du kan påbörja din väg mot behörighet. Efter avslutade studier kan du läsa vidare och bli behörig i svenska som andraspråk.

Detta lär du dig

Genom att gå kursen får du en introduktion till svenska som andraspråk. Framförallt stärker du din förmåga att ta dig an en lärandemiljö där normer och värderingar möts och utvecklas. Du får även fler verktyg så att du kan förbättra din undervisning av flerspråkiga och nyanlända elever.

När du är klar med kursen ska du kunna:

  • visa insikter i och diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer,
  • få syn på hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande,
  • diskutera undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv på lärande.

Högskolan Dalarnas kurser ht-19

ÅK 7-9

Det globala klassrummet- introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9, 7,5 hp, 25% studiefart, distans 

Komvux

Det globala klassrummet- introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i kommunal vuxenutbildning, 7,5 hp, 25% studiefart, distans 

Anmälan

Ansökan till hösten 2019 är öppen mellan den 15 mars och den 15 april på antagning.se.

Arbetsgivaren godkänner att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare behöver säga ja till att du studerar på en kurs. Den här blanketten ska huvudmannen skriva under och du bifoga i din ansökan på antagning.se. 

Mer information på Skolverkets hemsida...

Senast granskad: