I samband med att Susanne Rosén, Högskolan Dalarna, presenterar sin avhandling inom estetiskt lärande har vi fått chans att bjuda in alla våra skolor till en spännande föreläsning med Bjørn Rasmussen från Trondheim i Norge. Rasmussen är professor i drama/teater. Hans föreläsning kommer att, med fokus på grundskolan, handla om hur estetiskt lärande i drama kan vara en resurs för utvecklande av demokratisk kompetens – ett av skolans överordnade mål.


Tid: Fredag 7 september, kl. 13.30-15.00
Plats: Högskolan Dalarna Fö6 (F106)
Målgrupp: Föreläsningen är öppen för alla grundskolans pedagoger i Dalaregionen, såväl partnerskolor och övriga skolor
Anmälan: Till Sofia Walter senast 30 augusti, swl@du.se

Länk till information om föreläsaren:
https://www.ntnu.edu/employees/bjorn.rasmussen

Anmälan

Senast granskad: