Bekräftelse

Tack för din anmälan!

Du är nu anmäld till Uppdragsutbildning för obehöriga pedagoger i förskoleklass, 15 hp inom områdena språk och kommunikation samt matematiska resonemang.

Du kommer att få en bekräftelse per mail i samband med din anmälan. 

 

Senast granskad:
Senast granskad: