Fortbildning för förskolechefer 2019
1 min läsning

Förskolchefens styrning och ledning av pedagogisk verksamhet.

Målgrupp

Målgruppen är verksamma förskolechefer som arbetat som förskolechef minst ett år på halvtid eller motsvarande.

I det fall det blir fler sökande än platser till fortbildningen ska de förskolechefer prioriteras som inte har genomgått befattningsutbildningen (Rektorsprogrammet) eller annan motsvarande äldre befattningsutbildning.

Omfattning

7,5 hp på grundnivå under två terminer.

Mer information om Fortbildning för förskolechefer hittar du på Rektorsprogrammets webbplats.

Från och med 17 september  till 15 oktober är anmälan öppen till kursomgång med start våren 2019. Förskolechefer som är intresserade av att gå fortbildningen tar kontakt med sin huvudman (arbetsgivare). Det är alltid huvudmannen som gör anmälan. Anmälan sker på våren och fortbildningen startar under våren 2019.

Senast granskad: